รับจ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษ

รับจ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษ โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้องตามต้นฉบับมากที่สุด ประเภทงานที่รับแปล - resume - บทความทั่วไป - เอกสารทั่วไป - เอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ - อื่น ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ ***เนื้อหาของงานและประวัติการจ้างงานจะถูกเก็บเป็นความลับ***

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษ

  • 1. วิเคราะห์ต้นฉบับเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาในการแปล
  • 2. ลูกค้าชี้แจงความต้องการของตนเองและกำหนดวันรับงาน
แพ็กเกจ
Resumeหรือบทคัดย่อ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- แปลResumeหรือบทคัดย่อ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ - จำนวนหน้า 1 - 2 หน้า - ราคา 300 บาทต่อหน้า - เวลา 2 - 3 วัน ต่องาน - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 ครั้ง - ไฟล์ที่ได้รับ นามสกุล .docx หรือ .pdf (ลูกค้าสามารถเลือกได้)

แปลเอกสารภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- แปลเอกสารต่าง ๆ เช่น บทความ ข่าว งานวิจัย เป็นต้น จากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ - ราคาเริ่มต้น 250 บาทต่อหน้า หากเป็นงานเร่งด่วน ราคาจะเป็นไปตามความเร่งด่วน - เวลา 2 - 3 วัน ต่อต้นฉบับ 5 หน้า - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 ครั้ง - ไฟล์ที่ได้รับ นามสกุล .docx หรือ .pdf (ลูกค้าสามารถเลือกได้)

แปลเอกสารภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- แปลเอกสารต่าง ๆ เช่น บทความ ข่าว งานวิจัย เป็นต้น จากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย - ราคาเริ่มต้น 300 บาทต่อหน้า หากเป็นงานเร่งด่วน ราคาจะเป็นไปตามความเร่งด่วน - เวลา 2 - 3 วัน ต่อต้นฉบับ 5 หน้า - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 ครั้ง - ไฟล์ที่ได้รับ นามสกุล .docx หรือ .pdf (ลูกค้าสามารถเลือกได้)

ฟรีแลนซ์
สิทธิกร

ถนัดงานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทางด้านการแปลภาษาอังกฤษ-ไทยและงานเขียนต่าง ๆ เคยเข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติ เช่น ASEAN & ASEAN+3 - Educational Forum & Young Speaker Contest เคยดำรงตำแหน่งประธานชมรม ชมรมวิเทศสัมพันธ์ และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ตำแหน่งวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน