บริการและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

- ร่างพินัยกรรมและสัญญา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - แปลเอกสารทางกฎหมาย พร้อมรับรอง (เช่น เอกสารทางศาล ใบมรณะบัตร พินัยกรรม หรือสัญญา) จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย - รับรองเอกสาร (์Notarial Service) - งานธุรการทางกฎหมาย เช่น จัดตั้งบริษัท เปลี่ยนชื่อกรรมการ เปลี่ยนที่อยู่ของบริษัท - ต่อวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

  • 1. สอบถามรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง
  • 2. เริ่มดำเนินการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าจะได้รับเอกสารเป็นไฟล์ PDF. หรือไฟล์ต้นฉบับ (ไม่รวมค่าส่งไปรษณีย์)

ฟรีแลนซ์
Sittinon

- ร่างพินัยกรรมและสัญญา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - แปลเอกสารทางกฎหมาย พร้อมรับรอง (เช่น เอกสารทางศาล ใบมรณะบัตร พินัยกรรม หรือสัญญา) จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย - รับรองเอกสาร (์Notarial Service) - พิสูจน์อักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ต่อวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงาน

10/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน