แปลงาน ENGLISH-THAI / THAI-ENGLISH

ด้วยประสบการณ์แปลมากมายหลากหลายประเภทงานมากกว่า 15 ปี ทำงานและใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ที่ต่างประเทศกับชาวต่างชาติ งานรับประกันคุณภาพ งานแปลเป็นภาษาที่สละสลวย และถูกต้องแม่นยำ ⌨️ ตัวอย่างประเภทงานที่มีประสบการณ์ ⌨️ 📌 เอกสารราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เอกสารการจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ 📌 ถอด Subtitle 📌 Application เช่น Once/AlarMon/KakaoTalk 📌 คำโฆษณา ใบประกาศ ฉลากสินค้า 📌 บทความ บทคัดย่อต่างๆ 📌 Website 📌 เอกสารผู้ถือหุ้น บุริมสุทธิ์ และเอกสารทางกฎหมาย 📌 รายการ Masterchef Australia Season 2 รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาที่แจ้งไว้เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้การประเมิณราคาจะขึ้นกับความเร่งรีบ และยากง่ายของงานอีกครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลงาน ENGLISH-THAI / THAI-ENGLISH

  • 1. รีบบรีฟงาน โดยผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงาน เช่น วันที่ต้องการ จำนวนหน้า และตัวอย่างงานเบื้องต้น
  • 2. ประเมิณราคาตามความยากง่ายและระยะเวลาการส่งงาน
แพ็กเกจ
แปล English - Thai
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ Word หรือ PDF ตามแต่ตกลงกัน ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนจ้างงาน ที่มีความถูกต้องแม่นยำและคุณภาพดี

แปล Thai - English
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ Word หรือ PDF ตามแต่ตกลงกัน ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนจ้างงาน ที่มีความถูกต้องแม่นยำและคุณภาพดี

ฟรีแลนซ์
Sitanun

ศึกษาภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรจากสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์แปลมากกว่า 10 ปี และเป็นทีมงานแปลให้กับบริษัท streaming top 5 ในอเมริกา ประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศร่วมกับชาวต่างชาติหลายปี และใช้ชีวิตในอเมริกาใต้ 1 ปีเต็ม

11/2016
เป็นสมาชิก
97 %
งานสำเร็จ
77 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน