วางแผนการเงินส่วนบุคคล

จัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อเป็นแนวการวางแผนชีวิตในแต่ละด้านอย่างมั่นใจ ตามหลักการทำงานของการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง เลือกรับรายงานเป็นรูปเล่มหรือแบบ.pdfไฟล์ การทำงานในรูปแบบ 3P 1. PROPOSEDหาเป้าหมายการเงินในแต่ละด้านของลูกค้าจากการสอบถามและรวบรวมข้อมูล(ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง) 2.PROCESSวิเคราะห์และจัดทำรายงานการวางแผนการเงิน(1-3 วัน) 3.PRODUCTSนำเสนอข้อมูล และแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์เป้าหมาย(ใช้เวลา1ชั่วโมง)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการเงินส่วนบุคคล

  • 1. PROPOSEDหาเป้าหมายการเงินในแต่ละด้านของลูกค้าจากการสอบถามและรวบรวมข้อมูล(ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง)
  • 2. 2.PROCESSวิเคราะห์และจัดทำรายงานการวางแผนการเงิน(1-3 วัน)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รายงานการวางแผนการเงินแบบรูปเล่ม หรือ.pdf

ฟรีแลนซ์
สิตา

สิตา โล่ห์รันยะ (FChFP) ได้รับวุฒิบัตรนักวางแผนการเงินเอเชียแปซิฟิก จาก สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก APFinSA โดยให้บริการเกี่ยวกับการวางแผนการเงินด้านต่างๆ อาทิ การวางแผนเกษียณ แผนการศึกษาบุตร

09/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน