วางแผนการเงินส่วนบุคคล

วิธีการทำงานของของเรา คือจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลครบวงจร สำหรับผู้ที่ต้องการคิดอย่างเป็นระบบ จัดระเบียบชีวิตทางการเงินและอยากมองเห็นทิศทางในอนาคตได้อย่างชัดเจน ผู้รับคำปรึกษาจะได้รับรายงานครบถ้วนเป็นรูปเล่มสวยงาม ในกรณีที่พูดคุยเบื้องต้นแล้ว ไม่จำเป็นต้องออกรายงานเป็น รูปเล่ม ไม่คิดค่าบริการใดๆ การทำงานในรูปแบบ 3P 1. PROPOSEDหาเป้าหมายการเงินในแต่ละด้านของลูกค้าจากการสอบถามและรวบรวมข้อมูล(ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง) 2.PROCESSวิเคราะห์และจัดทำรายงานการวางแผนการเงิน(3 วัน) 3.PRODUCTSนำเสนอข้อมูล และแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์เป้าหมาย(ใช้เวลา1ชั่วโมง)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการเงินส่วนบุคคล

  • 1. PROPOSEDหาเป้าหมายการเงินในแต่ละด้านของลูกค้าจากการสอบถามและรวบรวมข้อมูล(ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง)
  • 2. 2.PROCESSวิเคราะห์และจัดทำรายงานการวางแผนการเงิน(1-3 วัน)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รายงานการวางแผนการเงินแบบรูปเล่ม หรือ.pdf

ฟรีแลนซ์
สิตา

สิตา โล่ห์รันยะ (FChFP) ได้รับวุฒิบัตรนักวางแผนการเงินเอเชียแปซิฟิก จาก สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก APFinSA โดยให้บริการเกี่ยวกับการวางแผนการเงินด้านต่างๆ อาทิ การวางแผนเกษียณ แผนการศึกษาบุตร

09/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
16 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน