รับพิมพ์ไทย/อังกฤษ Word, powerpoint, excel

รับพิมพ์งานเอกสาร ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ Word, PowerPoint ,excel -ระบุขนาดตัวอักษร ฟอนต์ ขนาดขอบกระดาษให้ชัดเจน (ถ้าไม่ได้ระบุมาจะใช้ตัวอักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 พอยท์เป็นหลักในเอกสาร word) -ระบุว่าต้องบันทึกเป็นนามสกุล .docx (แก้ไขได้) หรือ.pdf(แก้ไขไม่ได้) หรืออยากได้ทั้งสองแบบ - พิมพ์งาน power point ส่งไฟล์ .pdf หรือ .pptx - พิมพ์งาน excel ส่งไฟล์ excel - แก้ไขงานให้ได้ 2 ครั้งฟรี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์ไทย/อังกฤษ Word, powerpoint, excel

  • 1. คุยรายละเอียดงานที่ต้องการ
  • 2. แจ้งวัน เวลารับงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน powerpoint
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์งาน powerpoint ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หน้าละ 10 บาท ไม่เกิน 25 หน้า(จากลายมือ ภาพถ่าย เอกสารต้นฉบับ) ได้รับเป็นไฟล์ powerpoint หรือ pdf

พิมพ์งาน excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์งาน excel ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (จากลายมือ ภาพถ่าย เอกสารต้นฉบับ) ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ excel หรือ pdf

พิมพ์งาน word ด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

หน้าละ 10 บาท ไม่เกิน 25 หน้า(จากลายมือ ภาพถ่าย เอกสารต้นฉบับ) ได้รับเป็นไฟล์ word หรือ pdf ใช้เวลาพิมพ์ 2 วัน

ฟรีแลนซ์
สิริรักษ์

ประสบการณ์ทำงาน 22 ปี พิมพ์งานไทย/อังกฤษ Word, Excel ,PDF, Powerpoint

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน