♡ พิมพ์เร็ว ไทย-อังกฤษ ♡ พิมพ์เอกสาร จัดเล่มรายงาน

。◕‿◕。 รับงานด่วน "ราคาถูกใจ รวดเร็ว ดี และมีคุณภาพ" 。◕‿◕。 ราคาถูกใจ = พิมพ์ไทย-อังกฤษ 40 หน้า (A4) 250 บาท รวดเร็ว = พิมพ์สัมผัส รอรับได้ ดี = รับต้นฉบับ ทุกรูปแบบ งานของผู้จ้าง ถือเป็นความลับไม่เปิดเผย มีคุณภาพ = พิมพ์พร้อมตรวจคำสะกด ส่งตรงเวลา ♡ พิมพ์งาน Microsoft Word ภาษาไทย-อังกฤษ เอกสาร รายงาน วิทยานิพนธ์ สูตรคณิตศาสตร์ สมการ ตาราง แบบฟอร์ม ข้อสอบ แบบฝึกหัด จ่าหน้าซอง หนังสือราชการ จดหมาย/หนังสือเวียน (mail merge) ฯลฯ ♡ คีย์ข้อมูล Excel สร้างกราฟ กรอกข้อมูลลงเว็บไซต์ ♡ จัดทำ Power Point ไทย-อังกฤษ ♡ ค้นหา จัดทำ เอกสารอ้างอิง ด้วยโปรแกรม EndNote ♡ จัดเล่มรายงาน วิทยานิพนธ์ (Format) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมสร้างหน้าสารบัญ ♡ ยินดีรับต้นฉบับ ทุกรูปแบบ ภาพถ่าย ลายมือ พีดีเอฟ เว็บไซต์ ♡ ไม่สะดวกรับงานนอกสถานที่ ♡ อื่น ๆ สอบถามได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ ♡ พิมพ์เร็ว ไทย-อังกฤษ ♡ พิมพ์เอกสาร จัดเล่มรายงาน
  • 1. ผู้ว่าจ้าง แจ้งรายละเอียดงาน ตกลงราคา กำหนดวันส่งงาน
  • 2. ผู้ว่าจ้าง ชําระเงินผ่านระบบ Fastwork
แพ็กเกจ
งานปกติ 1 - 2 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

♡ งานพิมพ์ ข้อความทั่วไป ไม่รวมตาราง สูตร ไทย-อังกฤษ 40 หน้า (A4) ♡ งานพิมพ์ ตาราง สูตร สมการ 20 หน้า ♡ งานจัดเล่มรายงาน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 70 หน้า (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, docx, pdf) ♡ งานจัดทำ ตรวจแก้ รายการอ้างอิง/บรรณานุกรม ตามรูปแบบที่กำหนด การจัดทำ EndNote 40 รายการ ♡ อื่น ๆ กรุณาสอบถามค่ะ

งานด่วนรอรับ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

♡ งานพิมพ์ 1-40 หน้า (A4) ภายใน 12 - 24 ชั่วโมง ♡ ปรับราคา 2 เท่า จากงานปกติ

ฟรีแลนซ์
sirirat
sirirat

พิมพ์งานเป็นชีวิตประจำวันค่ะ พิมพ์ได้เร็วเพราะ ►พิมพ์สัมผัส ฟ ห ก ด ่ า ส ว◄ สมัยนี้ ใคร ๆ ก็พิมพ์ได้ แต่หากต้องการงานที่ "ราคาถูกใจ รวดเร็ว ดี และมีคุณภาพ" นึกถึง ★ พิมพ์เร็ว ไทย-อังกฤษ★ นะคะ ◕‿◕

10/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
216 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน