รับแก้ไขเว็บไซต์ แก้ไขโค๊ด PHP, Angular, Vue js

รับงานแก้ไขหน้าเว็บไซต์ รับอัพเกรดหน้าเว็บไซต์ รับแก้บั๊คเว็บไซต์ แก้บั๊ค Script หน้าเว็บไซต์ หรือ แก้ไขปัญหาต่างๆของเว็บไซต์ สามารถใช้ภาษาต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น HTML, CSS, JavaScript, PHP, Angular js, Vue js

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแก้ไขเว็บไซต์ แก้ไขโค๊ด PHP, Angular, Vue js

  • 1. ตกลงคุยรายละเอียดงานที่ผู้จ้างต้องการ
  • 2. ตกลงราคางาน ประเมินวันทำงาน
แพ็กเกจ
แก้ไขหน้าเว็บไซต์ อัพเกรดหน้าเว็บไซต์ แก้บั๊คเว็บไซต์ ที่เป็น Code HTML, CSS, JavaScript, PHP
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ Source code เว็บไซต์ที่ได้การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

แก้ไขโค๊ดเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาโดย Angular js, Vue Js ,ionic
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ Source code เว็บไซต์ที่ได้การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

ฟรีแลนซ์
ศิริพงศ์

งานประจำเป็นโปรแกรมเมอร์ Back-end developer มีประสบการณ์มากว่า 8 ปี มีความสามารถเขียนเว็บไซต์และ application ด้วยภาษา angular framework, express js, ionic framework, vue js, typescript, php, MySQL, JavaScript, jquery สามารถทำเว็บไซต์ด้วย pyrocms framework

06/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน