ที่ปรึกษางานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์

0

บริการรับปรึกษางานวิจัย ปรึกษาหัวข้อ แนวทางการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูล การขอจริยธรรมงานวิจัย การเขียนบทความ การตีพิมพ์ รวมถึงปัญหาทั่วไปด้านการวิจัยทั้งในระดับปริญตรี-โท-เอก เพื่อพัฒนางานวิจัยได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษางานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์

  • 1. แจ้งเรื่องที่ต้องการปรึกษา
  • 2. เข้ารับการปรึกษา
แพ็กเกจ
ที่ปรึกษาด้านงานวิจัย฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คำปรึกษาด้านการศึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหาการวิจัย


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
สิรินภา
สิรินภา

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ เชี่ยวชาญในการเขียนบทความ งานวิจัย ข้อเสนอโครงการต่างๆ

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ เชี่ยวชาญในการเขียนบทความ งานวิจัย ข้อเสนอโครงการต่างๆ

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
4 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!