รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล จัดรูปแบบรายงาน TH/EN งานดี งานไว รับประกันความถูกต้อง

รับพิมพ์งานและคีย์ข้อมูล ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถพิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ได้ เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นกราฟรูปแบบต่างๆได้ ทำงานเร็ว งานเสร็จไว รับประกันความถูกต้อง อัตราความเร็วในการพิมพ์ ภาษาไทย 40 คำต่อนาที ภาษาอังกฤษ 45 คำต่อนาที

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล จัดรูปแบบรายงาน TH/EN งานดี งานไว รับประกันความถูกต้อง

  • 1. พูดคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน
  • 2. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคางาน
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน ภาษาไทย-อังกฤษ สูตรคณิตศาสตร์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Word พิมพ์งาน 18 หน้า ราคา 250 บาท ส่วนเกินคิดหน้าละ 10 บาท (ฟอนต์ Angsana new 16 pt หรือ Time new roman 12 pt) ส่งงานในรูปแบบไฟล์ .docx หรือ .pdf

จัดรูปแบบรายงาน วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ บรรณานุกรม
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม 1. ไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์ (.doc หรือ .docx) 2. คู่มือการทำรายงาน วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย หรือบทความวิชาการ 3. รูปแบบของบรรณานุกรมที่ลูกค้าต้องการ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. ไฟล์เอกสารที่สมบูรณ์ตามรูปแบบที่ถูกต้อง (.docx และ .pdf) 2. ไฟล์บรรณานุกรมจากโปรแกรม Endnote *ระยะเวลาทำงานจริง ขึ้นอยู่กับปริมาณและความสมบูรณ์ของเอกสารต้นฉบับ

คีย์ข้อมูลลง excel และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Excel คีย์ข้อมูล และจัดสูตรคำนวณ 15 หน้า ราคา 250 บาท หากต้องการให้จัดทำแผนภาพ กราฟต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูล คิดราคา 10 บาทต่อ 1 ภาพ/กราฟ

ฟรีแลนซ์
Sirilak

นักวิจัยที่มีใจรักในการอ่านและเขียนหนังสือ ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเขียนโครงการวิจัยเป็นประจำ จึงมีทักษะในการใช้ภาษาทางการเป็นอย่างดี

10/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
16 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน