ที่ปรึกษาการเขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- บริการให้คำปรึกษาการเขียนไม่ว่าจะเป็นบทความสำหรับตีพิมพิ์ วิทยานิพนธ์ หรือ Assay - ฟรีแลนซ์จะช่วยวางโครงเรื่อง จะช่วยอ่านและช่วยขัดเกลาเนื้อหาให้สละสลวย - สอนเรื่องการใช้คำให้เหมาะสม - ฟรีแลนซ์จบปริญญาตรี - ปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาการเขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการให้ฟรีแลนซ์ช่วย
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินราคาและตอบรับงาน
แพ็กเกจ
ช่วยวางโครงร่างบทความตั้งแต่บทนำจนถึงบทสรุป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ลูกค้าจะได้รับโครงร่างบทบทความที่พร้อมใส่ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ารู้ว่าบทความของลูกค้าควรจะมีเนื้อหาอะไรบ้าง ต้องใส่เนื้อหาแต่ละส่วนในหัวข้อไหน ทำให้บทความมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ไม่วกไปวนมา - การร่างบทความจะมีการพูดคุยเพื่อสอบถามข้อมูลของงานจากลูกค้า

ลูกค้าเขียนบทความมาแล้ว (ไม่เกิน 15 หน้า) และต้องการให้ฟรีแลนซ์ช่วยอ่าน ช่วยขัดเกลา ช่วยคอมเม้นต์ และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- แพ๊กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่เขียนบทความเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการให้ฟรีแลนซ์ช่วยตรวจ ช่วยอ่าน ช่วยขัดเกลา ช่วยคอมเม้นต์ และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ - ลูกค้าจะได้รับบทความที่ผ่านการขัดเกลาเนื้อหา และตรวจแก้ไวยากรณ์เรียบร้อยแล้ว

ลูกค้าเขียนบทความมาแล้ว (16 - 30 หน้า) และต้องการให้ฟรีแลนซ์ช่วยอ่าน ช่วยขัดเกลา ช่วยคอมเม้นต์ และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- แพ๊กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่เขียนบทความเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการให้ฟรีแลนซ์ช่วยตรวจ ช่วยอ่าน ช่วยขัดเกลา ช่วยคอมเม้นต์ และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ - ลูกค้าจะได้รับบทความที่ผ่านการขัดเกลาเนื้อหา และตรวจแก้ไวยากรณ์เรียบร้อยแล้ว

ฟรีแลนซ์
DoctorSira

จบปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทความนานาชาติที่ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศจำนวน 8 บทความ ปัจจุบันเป็นนักวิจัยดูแลโครงการวิจัยร่วมระหว่างมาเลเซียกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน