ให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ ตรวจร่างสัญญาทั้งภาษาไทยหรืออังกฤษ

1. ให้คำปรึกษากฎหมายทางธุรกิจ (legal advice) เช่น ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน (PDPA/GDPR), กฎหมายเทคโนโลยี (Technology law), กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (IP law), กฎหมายแรงงาน (Labor law) สัญญาธุรกิจ (business contract) และการจดทะเบียนบริษัท 2. ร่าง/ตรวจเอกสารทางกฎหมาย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ได้แก่ สัญญาทางธุรกิจ เช่น สัญญาบริการ (Service Agreement), สัญญาซื้อขาย (Sales Agreement), สัญญารักษาความลับ (NDA), บันทึกข้อตกลง (MOU) สัญญาจ้างพนักงาน (Employement contract) สัญญาจ้าง Outsource และสัญญาอื่นๆ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy), สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement), แบบฟอร์มขอความยินยอม (consent form) หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorny) และจดหมายต่างๆ บทความทางกฎหมาย (legal content)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ ตรวจร่างสัญญาทั้งภาษาไทยหรืออังกฤษ

  • 1. ลูกค้าส่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายหรือสัญญาที่ต้องการให้ทำและระยะเวลาที่ต้องการมาทางข้อความ
  • 2. เมื่อตกลงรายละเอียดของงานและกำหนดเวลาส่งงานแล้ว เราจะเสนอราคาให้ลูกค้าชำระเงิน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำทางกฎหมายเบื้องต้นฟรี ผ่านทางแชท งานร่างสัญญา: ลูกค้าจะได้รับร่างสัญญาฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามที่ตกลงกันในรูปแบบทั้ง words/pdf file พร้อมนำไปใช้งาน หากมีข้อสงสัย/คำถามสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา

ฟรีแลนซ์
Siraphop

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายมีประสบการณ์ในหลายธุรกิจทั้งบริษัทชั้นนำ และ startup เชี่ยวชาญกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA/GDPR) กฎหมายแรงงาน สัญญาทางธุรกิจ การศึกษาปริญญาโทคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (International Business Law) เนติบัณฑิต ใบอนุญาตทนายความ พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจด้วยกันครับ

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน