รับตอบและคีย์แบบสอบถาม สร้างและวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถามด้วย spss

มีประสบการณ์ในวิเคราะห์แบบสอบถามในการวิจัยมานาน ทำงานเร็ว คุยง่ายปรึกษาได้ เป็นกันเอง 1.รับคีย์และตอบแบบสอบถาม 2.รับสร้างแบบสอบทั้งแบบออนไลน์(Google Forms)และออฟไลน์(paper) 3.รับตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย(คุณภาพของแบบสอบถาม)ด้วยโปรแกรมspss,R,excel เช่น ความเที่ยงของแบบสอบถาม( reliability) ความเที่ยงของผู้ประเมินแบบสอบถาม อำนาจจำแนก(discrimination) ความยากง่าย(difficulty) ความสอดคล้องกันภายในของข้อคำถาม ( สัมประสิทธิ์แอลฟา) CITC วิเคราะห์CFA/EFA ฯลฯ **รับทั้งทำและรับปรึกษา สามารถตกลงกันได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตอบและคีย์แบบสอบถาม สร้างและวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถามด้วย spss

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ลูกค้าต้องการ พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลงานที่จำเป็นให้ฟรีแลนซ์
  • 2. ประเมินราคา เสนอราคา ตกลงราคาและระยะเวลาการดำเนินงานต่อลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์งานในรูปแบบของ word pdf spss excel ตามที่ได้ตกลงกันไว้

ฟรีแลนซ์
Siraprapa

นักวิจัยเชิงปริมาณ มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สถิติและวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถามมาแล้วหลายโครงการ

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน