รับปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ด้วย SPSS

มีประสบการณ์ในวิเคราะห์สถิติด้วย SPSS ในงานวิจัยหลายโครงการ ทำงานเร็ว คุยง่ายปรึกษาได้ เป็นกันเอง รับลงข้อมูล(คีย์ข้อมูล)และวิเคราะห์สถิติพรรณา t-test, anova, correlation, regression, moderator, mediator, factor analysis ฯลฯ พร้อมทั้งรับอธิบายและเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ apa (บทที่4) นอกจากนี้ยังรับปรึกษาการเลือกใช้สถิติ วิธีการวิเคราะห์ และอธิบายผลสถิติ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ด้วย SPSS

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ลูกค้าต้องการ พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลงานที่จำเป็นให้ฟรีแลนซ์
  • 2. ประเมินราคา เสนอราคา ตกลงราคาและระยะเวลาการดำเนินงานต่อลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ word pdf excel output(spss) ตามที่ได้ตกลงกัน

ฟรีแลนซ์
Siraprapa

นักวิจัยเชิงปริมาณ มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สถิติและวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถามมาแล้วหลายโครงการ

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน