รับแปลบทความ ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย / เกาหลี-ไทย / ไทย-เกาหลี

📌แปลบทความต่าง ๆ ด้วยภาษาที่ถูกต้อง เรียบเรียงให้กระชับ เข้าใจได้ตรงประเด็นตามเนื้อหาสาระ และจุดมุ่งหมายของบทความพร้อมพิสูจน์ตัวอักษร ⏱ระยะเวลาในการทำงานจะขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาสาระของบทความเป็นหลัก โดยเฉลี่ยเนื้อหาหนึ่งหน้ากระดาษเอสี่ (ขนาดตัวอักษรเอเรียลสิบสอง) จะใช้เวลาแปลและเกลาประโยคไม่เกินสองชั่วโมง 👨🏼‍🎓ด้วยประสบการณ์การแปลบทความที่หลากหลายนับ จึงเข้าใจในการเรียบเรียงบทความเพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ผลงานแปล อาทิเช่น 🏆งานแปลด้านการศึกษา: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมยานยนต์, การแพทย์, งานวิจัย, เศรษฐศาสตร์และการบัญชี, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ฯลฯ 🏆งานแปลด้านหนังสือ: วิธีการป้องกันตนจากอุทกภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย), ศาสนา, วัฒนธรรม ฯลฯ 🏆งานแปลทั่วไปอื่น ๆ: งานแปลประวัติส่วนบุคคล เพื่อใช้สมัครงาน (รวมถึงช่วยแนะนำการเสนอประวัติส่วนบุคคลให้น่าสนใจ) 📣ลูกค้าควรได้รับงานเป็น .doc, .docx, หรือ .pdf ที่ถูกจัดรูปแบบให้เรียบร้อยและเหมาะสมแล้ว เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานได้ง่ายหรือแล้วแต่จะตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลบทความ ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย / เกาหลี-ไทย / ไทย-เกาหลี

  • 1. ส่งงานที่ต้องการให้แปลกับผู้แปลเพื่อประเมินงานในเบื้องต้น
  • 2. ผู้แปลแจ้งระยะเวลา ราคา และวิธีการทำงานเช่นชนิดไฟล์งาน
แพ็กเกจ
แปลเอกสารทั่วไป บทคัดย่อ บทความ ประวัติส่วนตัว
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เริ่มต้นที่ราคาเพียง 300 บาทต่อหน้าเท่านั้น เอกสารเป็น .doc, .docx, หรือ .pdf ตามแต่ลูกค้าจะตกลง ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความมากน้อยของเนื้อหาเสมอ

งานแปลแบบเหมาจ่าย หนังสือ งานวิจัย คู่มือต่าง ๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เริ่มต้นที่ราคาเพียง 400 บาทต่อหน้าเท่านั้น เอกสารเป็น .doc, .docx, หรือ .pdf ตามแต่ลูกค้าจะตกลง ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความมากน้อยของเนื้อหาเสมอ

งานแปลโฆษณาสินค้า โบรชัวร์สินค้า เว็บไซต์ต่าง ๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เริ่มต้นที่ราคาเพียง 700 บาทต่อหน้าเท่านั้น เอกสารเป็น .doc, .docx, หรือ .pdf ตามแต่ลูกค้าจะตกลง ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความมากน้อยของเนื้อหาเสมอ

ฟรีแลนซ์
siamsingha

เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และมีประสบการณ์แปลมากว่า 10 ปี

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
11 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน