บริการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Website ทั่วโลก (Website Scraping)

เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น - ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า - ข้อมูลประกาศรับสมัครงาน - ข้อมูลสินค้า / e-commerce - ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะจากเว็บหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ DATA ตามรูปแบบที่ต้องการ เช่น Excel , CSV , JSON , SQL

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Website ทั่วโลก (Website Scraping)

  • 1. ลูกค้าแจ้งเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่ต้องการ หรือหากยังไม่ทราบแหล่งข้อมูล สามารถปรึกษากันก่อนได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุด
  • 2. ประเมินความยากง่ายของงาน และเสนอราคา พร้อมกำหนดวันส่งงาน (คิดราคาและระยะเวลาตามความยากของงาน และปริมาณข้อมูลที่ต้องการ)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ DATA ตามรูปแบบที่ต้องการ เช่น Excel , CSV , JSON ,SQL * ไม่รวม source code script ของโปรแกรม

ฟรีแลนซ์
สิกขวัตร์

มีประสบการณ์ในด้านการเขียนโปรแกรมและการจัดการข้อมูลที่หลากหลาย เชี่ยวชาญด้านการจัดหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ให้กับหลายส่วนงานในองค์กร เช่น ฝ่ายขาย การตลาด จัดซื้อ Logistic ทรัพยากรบุคคล บัญชีการเงิน และมีความสนุกในการทำงานกับโจทย์ใหม่ๆที่ท้าทายครับ

10/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน