รับสร้างแบบสอบถาม แบบประเมิน ข้อสอบ ออนไลน์ผ่าน google form

รับสร้างแบบสอบถาม แบบประเมิน ข้อสอบ ออนไลน์ผ่าน google form **กำหนดงานเสร็จภายใน 1-2 วันตามตกลง **ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1.สร้างแบบฟอร์มสำหรับแบบสอบถาม แบบประเมิน ข้อสอบ ตามรายละเอียดของลูกค้า โดยสามารถเลือกธีมสี และรูปภาพปกได้ ซึ่งลูกค้าสามารถส่งรูปมาให้ หรือต้องการให้จัดการให้ได้ 2.จะส่งลิงก์ของแบบฟอร์ม ให้ลูกค้าตรวจสอบ 3. ปรับแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 4. ส่งลิงก์แบบสอบถาม พร้อม QR Code ให้ลูกค้า สำหรับตอบ และส่งลิงก์และ QR Code สำหรับดูคำตอบให้ลูกค้าเพื่อการวิเคราะห์ผลต่อไป **ยินดีช่วยเหลือทุกท่านในทุกการสำรวจ การประเมินผล และการทดสอบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้างแบบสอบถาม แบบประเมิน ข้อสอบ ออนไลน์ผ่าน google form

  • 1. สร้างแบบฟอร์มสำหรับแบบสอบถาม แบบประเมิน ข้อสอบ ตามรายละเอียดของลูกค้า โดยสามารถเลือกธีมสี และรูปภาพปกได้ ซึ่งลูกค้าสามารถส่งรูปมาให้ หรือต้องการให้จัดการให้ได้
  • 2. จะส่งลิงก์ของแบบฟอร์ม ให้ลูกค้าตรวจสอบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แบบฟอร์มแบบสอบถาม แบบประเมิน Quiz หรือข้อสอบ ลูกค้าจะได้รับลิงก์แบบสอบถาม พร้อม QR Code ให้สำหรับตอบ และลิงก์และ QR Code สำหรับดูคำตอบ ตามตกลง **หากลูกค้ามีการเพิ่มคำถามจากที่ตกลงไว้ เพิ่มคำถามละ 5 บาท

ฟรีแลนซ์
Sichaphat

เรียนจบคณะศึกษาศาสตร์ มช. เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศมาเลเซีย มีความสามารถในด้านการเขียนเชิงวิชาการ และการเขียนบทความ สามารถแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ช่วยหาข้อมูล ตรวจสอบคำ และการทำวิจัย นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำกราฟิก โปรโมทต่างๆ

03/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน