รับบริการ ถ่ายรูป อาหารและเครื่องดื่ม,ผลิตภัณฑ์,ภาพบุคคล รับสไตล์ลิส ภาพเพื่อใช้ในการโฆษณาและลงรีวิว

ถ่ายภาพด้วยกล้องและเลนส์ในเกรดมืออาชีพ มีอุปกรณ์และไฟพร้อม ถ่ายภาพพื้นสีขาวหรือพื้นสี พร้อมแต่งสีและโทนตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถถ่ายภาพพร้อมพรอบของลูกค้า สามารถส่งสินค้ามาให้ถ่ายได้ มีค่าส่งสินค้ากลับถ้าต้องการ สามารถถ่ายนอกสถานที่ได้ มีค่าเดินทางตามตกลง สามารถเป็น stylist ให้ได้ ราคาแต่ล่ะภาพอยู่ระหว่าง100-200บาทหรือขึ้นอยูลักษณะความยากง่ายของภาพ ราคาจัดพรอบแต่ภาพล่ะอยู่ระหว่าง100-200บาทหรือขึ้นอยู่กับพรอบที่ส่งมา พร้อมให้คำปรึกษาลูกค้า ฟรีแลนซ์เข้าความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับบริการ ถ่ายรูป อาหารและเครื่องดื่ม,ผลิตภัณฑ์,ภาพบุคคล รับสไตล์ลิส ภาพเพื่อใช้ในการโฆษณาและลงรีวิว

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดและสอบถามงานบริการให้ละเอียดชัดเจนเช่นแสงโทนมุมและMoodตามตกลง
  • 2. ลูกค้าสามารถส่งภาพมาให้เพื่อเป็นรูปอ้างอิงที่ตรงกันในการถ่ายงาน
แพ็กเกจ
งานขนาดเล็ก S
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาเริ่มต้นงานถ่ายรูป 5-15 รูปอย่างเดียวพร้อมปรับโทนแสงและสีตามโทนและมู้ดที่ต้องการ สามารถส่งงานเป็น JPEG และ RAW File ส่วนงานบริการด้านอื่นที่เพิ่มเตืมสามารถติดสอบถามรายละเอียดได้

งานขนาดกลาง M
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ราคาเริ่มต้นงานถ่ายรูป 5-25 รูปอย่างเดียวพร้อมปรับโทนแสงและสีตามโทนและมู้ดที่ต้องการ สามารถส่งงานเป็น JPEG และ RAW File ส่วนงานบริการด้านอื่นที่เพิ่มเตืมสามารถติดสอบถามรายละเอียดได้

งานขนาดกลาง L
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ราคาเริ่มต้นงานถ่ายรูป 5- 40 รูป รูปอย่างเดียวพร้อมปรับโทนแสงและสีตามโทนและมู้ดที่ต้องการ สามารถส่งงานเป็น JPEG และ RAW File ส่วนงานบริการด้านอื่นที่เพิ่มเติมสามารถติดสอบถามรายละเอียดได้ครับ

ฟรีแลนซ์
NARAKORN

รับบริการ ถ่ายภาพ อาหาร, สินค้่า,บุคคล food stylist และรับเป็นที่ปรึกษาด้านอาหาร,ครัวและเครื่องดื่ม

11/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน