วิเคราะห์พื้นที่ด้วย Google Map | Map information

ถ้าคุณประสบปัญหาในการอธิบายลูกค้าที่สนใจเปิดร้านลงทุนใน Franchise หรือการตัดสินใจในการทำอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำเสนองานจากแผนที่จริง เพื่อที่จะทำให้งานของคุณขายได้ง่ายขึ้น นำเสนอได้ดีขึ้นและวางแผนงานเชิงพื้นที่ได้ Real มากยิ่งขึ้น ผมคิดว่าผมสามารถช่วยคุณได้ งานวิเคราะห์พื้นที่สำหรับการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ Laundry shop, Condominium โดยงานที่ได้จะเป็นการวิเคราะห์พื้นที่โดยรอบจากสถานที่สนใจที่ต้องการ เพื่อหาความหนาแน่นของอาคารบ้านเรือนหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ที่จะช่วยให้คุณสามารถ Present งานขายและนำไปวิเคราะห์ได้ดีและตอบโจทย์อย่างแน่นอน !! รายละเอียดเพิ่มเติม !! - สามารทำเป็นข้อมูล Shapefile เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือใช้งานทาง GIS ได้ - ยินดีให้คำปรึกษาและพูดคุย เจรจาเพื่อตกลงงาน ราคา ก่อนจะเริ่มงานได้ - อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการและความยากของงานที่ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์พื้นที่ด้วย Google Map | Map information

  • 1. ลูกค้า : ทำการแจ้ง Location ที่สนใจ (Share Google Map หรือพิกัดแบบใดก็ได้ ที่สามารถระบุจุดสนใจได้ชัดเจน)
  • 2. ลูกค้า : แจ้งรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับจุดสนใจที่ต้องการเพิ่มเติม เช่น ข้อจำกัด คู่แข่งบริเวณพื้นที่วิเคราะห์ ราคาสถานที่ดังกล่าว เป็นต้น
แพ็กเกจ
Location Classification Lv.1 (Basic)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แผนที่การวิเคราะห์และสรุปแบบคร่าวๆ จากการจำแนกในรูปแบบของ Map Online บน Google My Map และแผนที่ Offline สำหรับใช้ประกอบเอกสารหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยสิ่งที่จะได้รับ ได้แก่ 1. แผนที่ออนไลน์และออฟไลน์บน Google my map (Link & JPEG)

Location Classification Lv.2 (Recommend)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แผนที่การวิเคราะห์และสรุปแบบคร่าวๆ จากการจำแนกในรูปแบบของ Map Online บน Google My Map และแผนที่ Offline สำหรับใช้ประกอบเอกสารหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยสิ่งที่จะได้รับ ได้แก่ 1. แผนที่ออนไลน์และออฟไลน์บน Google my map (Link & JPEG) 2. ข้อมูลจำนวนแหล่งที่อยุ่อาศัยในแต่ละประเภท (Data Include on map)

Location Classification Lv.3 (Recommend)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แผนที่การวิเคราะห์และสรุปแบบคร่าวๆ จากการจำแนกในรูปแบบของ Map Online บน Google My Map และแผนที่ Offline สำหรับใช้ประกอบเอกสารหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยสิ่งที่จะได้รับ ได้แก่ 1. แผนที่ออนไลน์และออฟไลน์บน Google my map (Link & JPEG) 2. ข้อมูลจำนวนแหล่งที่อยุ่อาศัยในแต่ละประเภท (Data Include on map) 3. Report ในรูปของ Dashboard (JPEG,PNG)

ฟรีแลนซ์
Nattaphat

ผมกำลังจะจบป.ตรี สาขาภูมิศาสตร์ ซึ่งรับงาน Freelance ที่เกี่ยวข้องทางด้าน GIS/RS มาตลอด โดยนำความรู้ที่ศึกษาและทำงานมาตลอด 5 ปี มาประยุกต์ใช้กับงานด้าน Business และอสังหาริมทรัพย์กับข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นและผมมองว่างานทางด้าน GIS/RS จะเข้าไปอยู่ในทุกการตัดสินใจของธุรกิจอย่างแน่นอน

10/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน