บทความสำหรับ Online Media และ SEO Content

- รับเขียนงานเขียนทั่วไปสำหรับ Social Media, Blog หรือ Website - มีความถนัดในงานเขียนในประเภท โฆษณา, ชีวิต, ให้กำลังใจ, กีฬา, Digital Marketing, Social Media, กีฬา, ธรรมชาติ - สามารถถ่ายภาพได้ - สามารถเขียนบทความเพื่อนำไปใช้ทำ SEO ได้ - สารมารถ Rewrite งานเขียนได้ งานเขียนที่ได้จะกระทัดรัดเข้าใจง่าย สร้างอารมณ์สูงสุดและจินตนาการให้กับผู้อ่านได้อย่างดี

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานเขียนทั่วไป - สามารถกำหนดหัวข้อ Concept ของงานเขียนได้ - งานเขียนที่ได้มีความยาวอย่างน้อย 400 ตัวอักษร - สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
04/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน