ติดตาม ข้อมูล XD หุ้นไทยในรอบเดือน

ติดตาม ข้อมูล XD หุ้นไทยในรอบเดือน ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทสไทย พร้อม ราคา ณ สิ้นวัน รายงาน ทุก 1. ทุกวัน (หุ้นที่ XD ของเดือนนั้น) 2. ทุกสิ้นสัปดาห์ (หุ้นที่ XD ของเดือนนั้น) 3. ทุกสิ้นเดือน (หุ้นที่ XD ของเดือนถัดไป). เช่น ราคาห้น A ราคา ณ ปัจจุบัน (วันที่ 1 มกราคม) 10 บาท ปันผลหรือขึ้น XD วันที่ 15 มกราคม ในราคาปันต่อหน่วย 0.5 บาท (คิดเป็น % yield แบบไม่หักภาษี เท่ากับ 0.5/10x100 หรือเท่ากับ 5 % เป็นต้น) ดังนั้น ข้อมูลที่จำทำการส่งตาม Option ที่เลือกคือ 1. ทุกวัน 2. ทุกสิ้นสัปดาห์ 3. ทุกสิ้นเดือน จะทำให้ตาม ได้ว่า ราคา ณ วันที่รับข้อมูล หากเข้าซื้อและถือจน XD จะได้ปันผลเท่าไหร่ ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ติดตาม ข้อมูล XD หุ้นไทยในรอบเดือน

  • 1. เราทำการรวบรวมข้อมูล XD ตามปฏิทิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 2. เราทำการรวบรวมข้อมูลราคา (ณ สิ้นวัน) ตามปฏิทิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แพ็กเกจ
1. รายวัน (ส่งข้อมูลทางเมลล์ทุกวัน)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. รายวัน 30 บาท ต่อวัน File PDF ที่ได้รับ (ส่งข้อมูลทางเมลล์ทุกวัน) ราคาเหมาจ่ายรายเดือน 800 บาท หมายเหตุ : ส่งเวลา 21.00 ของ ทุกวัน (ตามวันเปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์)

2. รายสัปดาห์ (ส่งข้อมูลทางเมลล์ทุกสิ้นสัปดาห์)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

2. รายสัปดาห์ 150 บาท ต่อสัปดาห์ File PDF ที่ได้รับ (ส่งข้อมูลทางเมลล์ทุกสิ้นสัปดาห์) ราคาเหมาจ่ายรายเดือน 600 บาท หมายเหตุ : ส่งเวลา 21.00 ของ ทุกวัน (ตามวันเปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์)

3. รายเดือน (ส่งข้อมูลทางเมลล์ทุกสิ้นเดือน - ข้อมูลเดือนถัดไป)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

3. รายเดือน (ข้อมูลเดือนถัดไป) 500 บาท ต่อเดือน File PDF ที่ได้รับ (ส่งข้อมูลทางเมลล์ทุกสิ้นเดือน - ข้อมูลจะไม่เป็นประโยชน์มาก เพราะ ข้อมูลเดือนถัดไปจะค่อนข้างช้า การพิจารณาในรอบเดือนปัจจุบันจะมีประโยชน์มากกว่า) หมายเหตุ : ส่งเวลา 21.00 ของ ทุกวัน (ตามวันเปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์)

ฟรีแลนซ์
Wantana

1. นักวิเคราะห์ การจัดการต้นทุนงานก่อสร้าง (การประมาณราคา) เช่น ต้องการต่อเติมห้องพักขนาด 2 x 8 เมตร ควรทำอย่างไร (วิธีการ) ในงบประมาณก่อสร้างเท่าไหร่ เป็นต้น 2. นักวิเคราะห์เมือง เช่น การเลือกทำเลที่ตั้ง (หรือทำเลการประกอบธุรกิจ) - นำเสนอข้อมูลเชิงแผนที่ และ สถิติ 3. ติดตาม ราคาและข้อมูลปันผลหุ้น

03/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน