การทำConsent-Unconsent กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ตาม PDPA

ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูล ต้องได้รับความยินยอม(Consent) จากเจ้าของข้อมูล(ลูกค้า)ถึงจะสามารถนำข้อมูลของเจ้าของข้อมูลใช้ได้นอกเหนือสัญญา .... ภาษาชาวบ้าน "การเก็บข้อมูลลูกค้าเก่าเพื่อนำข้อมูลมาทำการตลาด ต้องได้รับการยินยอม(Consent) จากลูกค้าก่อน ถ้าไม่ทำ 1.ผิดทางการปกครอง ที่ไม่ทำตามพรบ.ฯ กำหนดมีโทษปรับสูงสุด 1,000,000 บาท 2.อาจถูกลูกค้าฟ้อง ทางเพ่งได้ (Facebook ถูกฟ้องทางเพ่งกว่า แสนล้านบาท) " ทางเรามีบริการระบบ Form ขอ Consent,ระบบ e-mail ขอ Concent ระบบพัฒนาให้รองรับการ Consent และ Unconsent อัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ หรือตามความต้องการได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ การทำConsent-Unconsent กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ตาม PDPA

  • 1. แจ้งความต้องการของระบบ Consent ที่ต้องการ
  • 2. วิเคราะห์ระบบ Consent
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
Consent Form
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

กรณีเป็น Consent Form จะได้เป็น file / PDF และ Doc

e-mail Consent
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

กรณีเป็น e-mail จะได้เป็นรายงานสรุป file / PDF และ Doc

โปรแกรม Consent - unConsent
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

กรณีเป็นโปรแกรม จะได้เป็นโปรแกรม Web base application

ฟรีแลนซ์
songklot

เราเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมทางด้าน Blockchain ,โปรแกรมประเภท ERP ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ Solution การจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560, จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
10 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน