ให้บริการแปลภาษาจากอังกฤษเป็นไทย และจากไทยเป็นอังกฤษ

รับแปลงานทุกประเภททั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งแปลสัญญา/เอกสารกฎหมาย/ข้อมูลทางกฎหมาย/เอกสารราชการ ^^รับรองผลงานเนื่องจากผู้แปลใช้ภาษาอังกฤษในงานและในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว^^

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้บริการแปลภาษาจากอังกฤษเป็นไทย และจากไทยเป็นอังกฤษ

  • 1. ขอทราบรายละเอียดงานที่จะจ้างให้ทำ
  • 2. ขอทราบงบประมาณงานที่จะจ้างให้ทำ
แพ็กเกจ
งานแปลเอกสารและข้อมูลทั่วไป (ไทยเป็นอังกฤษ / อังกฤษเป็นไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ราคาเริ่มต้นหน้าละ 350 บาท ตามความยากง่ายของงาน หมายเหตุ: (1) ไม่ใช่งานแปลสัญญา/เอกสารกฎหมาย/ข้อมูลทางกฎหมาย/เอกสารราชการ (โปรดดูแพ็กเกจที่ 2) (2) คิดราคาเป็นหน้า โดยดูจากตัวอักษร Times New Roman ขนาด font 12 หรือตัวอักษร Angsana New ขนาด font 16 ของไฟล์ Microsoft Word ที่จะส่งกลับให้ลูกค้า (3) ใช้เวลาทำงาน 1-5 วัน ตามปริมาณของเอกสาร (4) ลูกค้าสามารถแจ้งงบประมาณสูงสุดเป็นค่าจ้างเหมาจ่ายต่องานเพื่อให้พิจารณาตกลงกันก่อนเริ่มงานได้

งานแปลสัญญา/เอกสารกฎหมาย/ข้อมูลทางกฎหมาย/เอกสารราชการ (ไทยเป็นอังกฤษ / อังกฤษเป็นไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ราคาเริ่มต้นหน้าละ 700 บาท ตามความยากง่ายของงาน หมายเหตุ: (1) คิดราคาเป็นหน้า โดยดูจากตัวอักษร Times New Roman ขนาด font 12 หรือตัวอักษร Angsana New ขนาด font 16 ของไฟล์ Microsoft Word ที่จะส่งกลับให้ลูกค้า (2) ใช้เวลาทำงาน 1-5 วัน ตามปริมาณของเอกสาร (3) ลูกค้าสามารถแจ้งงบประมาณสูงสุดเป็นค่าจ้างเหมาจ่ายต่องานเพื่อให้พิจารณาตกลงกันก่อนเริ่มงานได้

ฟรีแลนซ์
เศรษฐบุตร

1. ปริญญาตรีและโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. ประสบการณ์ทำงานระดับบริหารในบริษัทมหาชนชั้นนำของไทยรวม 26 ปี ได้แก่ Delta Electronics, True Visions ล่าสุดตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย กลุ่มบริษัท BEC-Tero 3. เชี่ยวชาญด้านการ draft, review, comment, แปลสัญญาและเอกสารกฎหมายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน