ให้บริการเกี่ยวกับสัญญา/เอกสารทางกฎหมาย และให้คำปรึกษา/ความเห็นทางกฎหมาย ทั้งภาษาอังกฤษ/ไทย

1. ให้บริการร่าง ตรวจสอบ แก้ไข และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญา/เอกสารทางกฎหมาย ทั้งภาษาอังกฤษ/ไทย 2. บริการให้คำปรึกษา/ความเห็นทางกฎหมาย ทั้งภาษาอังกฤษ/ไทย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้บริการเกี่ยวกับสัญญา/เอกสารทางกฎหมาย และให้คำปรึกษา/ความเห็นทางกฎหมาย ทั้งภาษาอังกฤษ/ไทย

  • 1. ขอทราบรายละเอียดงานที่จะจ้างให้ทำ
  • 2. ขอทราบงบประมาณที่จะจ้างให้ทำ
แพ็กเกจ
งานร่าง/ตรวจสอบ/แก้ไข/ให้ความเห็นสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ราคาเริ่มต้นหน้าละ 1,000 บาท ตามความยากง่ายของงาน หมายเหตุ: (1) ใช้เวลาทำงาน 1-5 วัน ตามปริมาณของเอกสาร (2) คิดราคาตามจำนวนหน้าของงานที่ลูกค้าส่งมาให้ทำงาน หรือจำนวนหน้าของงานที่ส่งกลับไปให้ลูกค้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะมากกว่ากัน) โดยดูจากไฟล์ Microsoft Word ที่ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด font 12 สำหรับสัญญาหรือเอกสารภาษาอังกฤษ / ตัวอักษร Angsana New ขนาด font 16 สำหรับสัญญาหรือเอกสารภาษาไทย (3) ลูกค้าสามารถแจ้งงบประมาณสูงสุดเป็นค่าจ้างเหมาจ่ายต่องานเพื่อให้พิจารณาตกลงกันก่อนเริ่มทำงานได้

งานให้คำปรึกษา/ให้ความเห็นทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. การให้คำปรึกษา/ให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นภาษาไทย ราคาเริ่มต้นงานละ 2,000 บาท 2. การให้คำปรึกษา/ให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มต้นงานละ 4,000 บาท หมายเหตุ: (1) ราคาค่าจ้างและระยะเวลาทำงาน (1-5 วัน) เป็นไปตามความยากง่ายของงาน หรือตามความเร่งด่วนของลูกค้า (2) ลูกค้าสามารถแจ้งงบประมาณสูงสุดเป็นค่าจ้างเหมาจ่ายต่องานเพื่อให้พิจารณาตกลงกันก่อนเริ่มทำงานได้ (3) จะส่งงานเป็นไฟล์ Microsoft Word ให้ลูกค้า

ฟรีแลนซ์
เศรษฐบุตร

1. ปริญญาตรีและโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. ประสบการณ์ทำงานระดับบริหารในบริษัทมหาชนชั้นนำของไทยรวม 26 ปี ได้แก่ Delta Electronics, True Visions ล่าสุดตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย กลุ่มบริษัท BEC-Tero 3. เชี่ยวชาญด้านการ draft, review, comment, แปลสัญญาและเอกสารกฎหมายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน