รับออกแบบบ้านและอาคารขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1000 ตร.ม.

รับออกแบบบ้าน และอาคาร พื้นที่ไม่เกิน 1000 ตร.ม. (กรณีใช้ลายเซ็นขออนุญาติก่อสร้าง) รูปแบบของงานเป็น MODERN MINIMAL โดยจะหาเอกลักษณ์ของอาคารให้ตอบโจทย์ของผู้ใช้งานมากที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบบ้านและอาคารขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1000 ตร.ม.

  • 1. 1. พูดคุยและตกลง รูปแบบรายละเอียด ขอบเขต ของงานที่จะออกแบบ
  • 2. 2. วางแผนผังพื้นที่การใช้งาน ( PLANING )
แพ็กเกจ
รับออกแบบบ้านและอาคารขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1000 ตร.ม. (ภายนอก)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

** ราคาค่าออกแบบ-เขียนแบบ เต็มขั้นตอน 350 - 550 บาทต่อตารางเมตร แล้วแต่รายละเอียดของงาน ** - ออกแบบแนวความคิดของงาน( Concept Design ) - วางแผนผังพื้นที่การใช้งาน ( Planning ) - ออกแบบรูปร่างของอาคาร เป็นเป็นภาพ 3 มิติ ( จนลูกค้าพอใจ ) - เขียนแบบก่อสร้าง สเป็ควัสดุ ( Construction Drawing ) - ทำการก่อสร้าง - ส่งมอบงาน จัดทำรายละเอียดงาน ในรูปแบบของไฟล์ PDF / JPEG,PNG / Sketchup / AutoCAD /

ทำภาพ perspective Render (Exterior,Interior)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.ภาพ perspective Render ภาพละ 3500 บาท

ฟรีแลนซ์
Settawut

ผมเสฏฐวุฒิ นนทวงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับออกแบบพร้อมแบบก่อสร้าง ภาพ Perspective งานสถาปัตยกรรม โดยจะดูแลตั้งแต่การออกแบบ การดำเนินงาน และไปจนถึงการควบคุมงาน

06/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน