รับพิมพ์ทุกอย่าง ENG-THAI เน้นงานไว งานด่วน Word/ Power point

รับพิมพ์งานทั้ง ENGLISH และ THAI สามารถพิมพ์งานได้ทุกประเภท (พิมพ์จากเอกสาร งานเขียน หนังสือ เว็ปไซต์ และอื่นๆตามที่คุณลูกค้าต้องการ) ** ได้ทั้ง Word, Power point ** พร้อมจัดรูปแบบเอกสาร (Word และ Power point สามารถจัดหน้าพร้อม print ได้เลย) ** สามารถแทรกรูปภาพในงานพิมพ์ได้ *** ส่งไฟล์งานในรูปแบบ .docx / .pdf ตามที่คุณลูกค้าต้องการ *** รับแก้ไขงานได้ฟรี 1 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์ทุกอย่าง ENG-THAI เน้นงานไว งานด่วน Word/ Power point

  • 1. คุยรายละเอียดและข้อมูลของงาน
  • 2. กำหนดระยะเวลาในการรับงานและค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
พิมพ์ Word ภาษาไทย จำนวน 40 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

มีการระบุขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ขนาดขอบกระดาษให้ชัดเจน แจ้งไฟล์ของงานที่ต้องการ .docx(แก้ไขได้) /.pdf(แก้ไขไม่ได้) **รับประกันคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำของงาน สอบถามหรือแจ้งรายละเอียดงานเพิ่มเติมระหว่างการทำงานได้ (แก้ไขได้ฟรี กรณีที่งานยังอยู่ในขั้นตอนการทำงาน หากเป็นงานแบบสมบูรณ์แก้ไขฟรีได้เพียง 1 ครั้ง)

พิมพ์ Word ภาษาอังกฤษ จำนวน 40 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

มีการระบุขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ขนาดขอบกระดาษให้ชัดเจน แจ้งไฟล์ของงานที่ต้องการ .docx(แก้ไขได้) /.pdf(แก้ไขไม่ได้) **รับประกันคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำของงาน สอบถามหรือแจ้งรายละเอียดงานเพิ่มเติมระหว่างการทำงานได้ (แก้ไขได้ฟรี กรณีที่งานยังอยู่ในขั้นตอนการทำงาน หากเป็นงานแบบสมบูรณ์แก้ไขฟรีได้เพียง 1 ครั้ง)

Power point จำนวน 20 Slide
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

มีการระบุขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ขนาดขอบกระดาษให้ชัดเจน แจ้งไฟล์ของงานที่ต้องการ .pptx(แก้ไขได้) /.pdf(แก้ไขไม่ได้) **รับประกันคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำของงาน สอบถามหรือแจ้งรายละเอียดงานเพิ่มเติมระหว่างการทำงานได้ (แก้ไขได้ฟรี กรณีที่งานยังอยู่ในขั้นตอนการทำงาน หากเป็นงานแบบสมบูรณ์แก้ไขฟรีได้เพียง 1 ครั้ง)

ฟรีแลนซ์
Chanamon

นักศึกษาจบใหม่ที่สนใจและชื่นชอบในการออกแบบและภาษาอังกฤษ เคยได้รับผิดชอบงานด้าน Graphic Design ให้กับองค์กรของรัฐในช่วงฝึกงาน เคยไปเรียน summer ที่ USA

03/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
44 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน