Data Management

บริการด้านข้อมูลแบบครบวงจร - ออกแบบ/สร้าง/จัดเก็บ/การจัดการฐานข้อมูล (Database) - ดึง/โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือบนเวปไซต์ (SQL, ETL/ELT, Web Scraping) - RPA สร้างบอททำงาน (Robotic Process Automation) - ออกแบบ/สร้างรายงาน (Report, Dashboard)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Data Management

  • 1. Definition: กำหนดความความต้อง
  • 2. Process: เริ่มกระบวนการ
แพ็กเกจ
การจัดการข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

SQL Script, Python Script, Raw Data, Power Fx Script

สร้างรายงาน Report/Dashboard
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Report/Dashboard file

การจัดการข้อมูลบนระบบ Cloud Service
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Data on cloud, Report/Dashboard on cloud

ฟรีแลนซ์
รัตน์ชนก

มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ในการจัดทำข้อมูล อาทิเช่น ธนาคาร, สินเชื่อ, ประกัน พร้อมทีมมากประสบการณ์ เป็นกันเอง สามารถต่อรองราคาได้ ^__^

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน