ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจทุกขนาน โดยเจ้าของธุรกิจ

ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ ทั้งด้าน Marketing, Operation ,and Management Start-up ,SMEs , Large Corporation หรือแค่มี Business Idea Specialized in Marketing : Branding สร้างเเบรนด์ : Strategy วางกลยุทธ์การตลาด : Sale & Distribution เพิ่มยอดขายผ่านช่องทางต่าง Operation : Cost reduction ผลต้นทุนการผลิต : Production Efficiency เพิ่มผมผลิตด้วยทรัพยากรที่มี : Supply Chain Management : Business Plan วางแผนธุรกิจ : Business Model : Start-up Validation วางแผน Start-up จนถึง exit ความรู้ด้านทฤษฎีจากการศึกษาสายตรง Engineer Management (SIIT, TU) , Master degree in Marketing (MIM, TU) ส่วนการนำไปใช้จริง แก้ปัญหาจริง ประสบการณ์จริง เรียนรู้ผ่าน การสร้างธุรกิจ โรงเเรม เเละ โรงงานอุตสาหกรรมขนานกลางอีก 2 แห่งในระยะเวลาเพียง 10 ปี โดยเริ่มจาก 0 ทั้งหมด ทำจริง เจ็บจริง สำเร็จจริง Ps. เป็นการให้คำปรึกษาแบบ face-to-face เเละจำเป็นต้อง site visit (ฟรี) เพื่อจะเข้าใจปัญหาอย่างเเท้จริง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจทุกขนาน โดยเจ้าของธุรกิจ

  • 1. Face to Face site visit - เข้าไปรับฟังปัญหาและความต้องการของลูกค้า (ฟรี)
  • 2. Develop strategies - กลับมาหา solution ทำ secondary research ให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
Environmental understanding: ความเข้าใจในสภาะองค์รวมในปัจจุบัน
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1.Environmental understanding หรือ ความเข้าใจในสภาะองค์รวมในปัจจุบัน ใน package คุณจะเข้าใจใน 1.1 3C 1.1.1 Company : จุดเเข็งจุดอ่อน รวมไปถึง โอกาสทาง ธุระกิจ 1.1.2 Competitor : จุดเเข็งจุดอ่อนของคู่เเข่งทั้ง คู่เเข่งทางตรงเเละทางอ้อม 1.1.3 Customer : วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าทั้งหมดเบื้องต้น (all segment) 1.2 STP 1.2.1 Segment : เเบ่งกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน เเละ potential customer 1.2.2 Targeting : เลือกเเละหาวิธีเจาะกลุ่มเป้า 1.2.3 Position : การวางตัวของสินค้าเเละ Brand

Marketing Focus : เน้นเเก้ไขปัญหาทางการตลาด
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

วิเคราะห์เเละให้คำปรึกษาใน 4 องค์ประกอบของ Marketing 1.Product :จุดเด่นจุดด้อยของสินค้า หากเปรียนกับความต้องการของตลาดเเละคู่เเข่ง 2.Price :คำนวนราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุน ผลกำไรและยังสามารถขายให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าได้ 3.Place :หาช่องทางการขายที่เหมาะกับบริษัททั้ง offline/online 4.Promotion :วางกลยุทธ์แผนส่งเสริมการขาย ร่วมถึงวาง Branding ของสินค้านั้นๆ

Solution by Pain point : การเเก้ไข้ปัญหาเฉพาะจุด
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

โฟกัสปัญหา หรือ ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเตืม จับเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน เช่นเพิ่มยอดขาย การ re-branding รวมถึงช่วยวางแผนในทางธรุกิจเช่น Business plan , Business Model โดยจะคิดเป็นรายชั่วโมง (ไม่คิดเวลาหา solution หรือ ทำ research)

ฟรีแลนซ์
Thanaphat

เจ้าของธุระกิจตัวจริงที่ผันตัวมาเป็นที่ปรึกษาด้านธรุกิจ ในด้านการตลาด ชำนาญ์ ด้าน online/offline marketing, branding , โดยเฉพาะการวาง กลยุทธ์การตลาด และ ด้วยประสบการณ์จากการเป็นเจ้าของโรงเเรม และ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนานกลาง ทำให้มีความชำนาญ์ ด้านการผลิต ความคุมต้นทุน, supply chain

03/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน