รับทำบัญชีแบบรายเดือนและรายปี พร้อมยื่นภาษีและงบการเงิน

ให้บริการรับทำบัญชีโดยผู้ทำบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องบัญชีและภาษี รวมถึงการจัดหาผู้สอบบัญชีให้ในราคาพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

🔵 กรณีกิจการที่มีความซับซ้อนทางบัญชี เช่น มีรายการสกุลเงินต่างประเทศ , เอกสารกรมศุลกากร ขออนุญาตคิดค่าบริการเพิ่ม 500-1,000บาท/เดือน 🔵 กรณีกิจการต้องการดูข้อมูลรายงานและทำรายการต่างๆผ่านระบบออนไลน์ ด้วยมือถือ,แท็บเล็ต,โน้ตบุ้คหรือคอมพิวเตอร์ ขออนุญาตคิดค่าบริการซอฟแวร์เพิ่ม 500 บาท/เดือน 🔵 ราคาดังกล่าวเป็นบริการยื่นแบบภาษีและงบการเงินผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นได้ว่าได้มีการจ่ายชำระภาษีและยื่นงบการเงินเรียบร้อยครบถ้วน 🔵 ฟรี ค่าปิดบัญชีสิ้นปี และ ค่าลงลายมือชื่อรับรองผู้ทำบัญชี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีแบบรายเดือนและรายปี พร้อมยื่นภาษีและงบการเงิน

  • 1. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจและข้อมูลของบริษัท รวมถึงขอบเขตงานบริการที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. จัดทำใบเสนอราคาหรือสัญญา เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นจะให้ความรู้พื้นฐานและคำแนะนำด้านเอกสารและภาษีแก่ลูกค้า เพื่อให้การทำงานในขั้นตอนต่อไปมีคุณภาพ รวดเร็ว และมีความถูกต้อง
แพ็กเกจ
แบบรายเดือน เอกสารไม่เกิน 20 ใบ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.จัดทำบัญชีครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี ได้แก่ -งบการเงิน -งบทดลอง -สมุดรายวัน -รายละเอียดประกอบงบฯ 2.ยื่นแบบภาษี -ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีและสิ้นปี -ภาษีมูลค่าเพิ่ม -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -ประกันสังคม(สปส.1-10) 3.ยื่นรายงานกรมพัฒนาธุรกิจ -งบการเงิน -ทะเบียนผู้ถือหุ้น 4.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 5.รายงานอื่นๆ -ใบแจ้งหนี้ค้างรับ,ค้างจ่าย -เปรียบเทียบยอดรายได้ 6.ส่งข้อมูลตามข้อ(1) - (5) ด้วยไฟล์ PDF หมายเหตุ : •ทั้งหมดเราดำเนินการให้จนเสร็จสิ้น •แนะนำผู้สอบบัญชีราคาพิเศษ •โทรปรึกษาขอคำแนะนำได้ฟรี

แบบรายเดือน เอกสารไม่เกิน 40 ใบ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.จัดทำบัญชีครบถ้วนตามมาตราฐานบัญชี ได้แก่งบการเงิน,งบทดลอง,สมุดรายวันและรายละเอียดประกอบงบ 2.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่อกรมสรรพากร ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล,ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3.ยื่นงบการเงินและทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจ 4.ยื่นแบบชำระเงินสมทบประกันสังคม 5.รายงานอื่นๆ ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ค้างรับ-ค้างจ่าย , เปรียบเทียบยอดรายได้ 6.ส่งข้อมูลตามข้อ(1) -(5) ด้วยไฟล์ PDF หมายเหตุ : •ทั้งหมดเราดำเนินการให้จนเสร็จสิ้น •แนะนำผู้สอบบัญชีราคาพิเศษ •โทรปรึกษาขอคำแนะนำได้ฟรี

แบบรายปี เอกสารไปเกิน 30 ใบ
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

1.จัดทำบัญชีครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี ได้แก่ -งบการเงิน -งบทดลอง -สมุดรายวัน -รายละเอียดประกอบงบฯ 2.ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด 50,51) 3.ยื่นงบการเงินและทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจ 4.ร่างแบบจดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุม 5.ส่งข้อมูลตามข้อ(1) -(4) ด้วยไฟล์ PDF หมายเหตุ: ค่าบริการจะคิดตามปริมาณเอกสารดังนี้ ปริมาณเอกสาร ค่าบริการ/ปี เอกสาร 0-30 ใบ 5,000 บาท เอกสาร 0-50 ใบ 8,000 บาท เอกสาร 0-70 ใบ 10,000 บาท เอกสาร 0-100 ใบ 12,000 บาท

ฟรีแลนซ์
สมชาย

ประสบการณ์งานบัญชีมากกว่า20ปี ผ่านงานธุรกิจ ซื้อมา ขายไป โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมหาชน บริษัทต่างชาติ

12/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน