milestone

แผนที่ GIS & RS รับทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และ Remote Sensing

- ทำแผนที่ (2D&3D) - Digitize - จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน GIS, Remote Sensing และ Photogrammetry - วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การหาพื้นที่เหมาะสมต่างๆ การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัย ฯลฯ - จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับภาพดาวเทียม/แปลภาพดาวเทียม/ปรับแก้ภาพดาวเทียม - วิเคราะห์ดัชนีในงานทางด้าน Remote Sensing เช่น NDVI LAI NDDI SMI เป็นต้น - งานวิจัย/รายงาน/โปรเจครายวิชา/บทความ *รายละเอียดเพิ่มเติม* - กรณีที่จัดทำจำนวนมาก มีราคาพิเศษ - ยินดีให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับงาน หรือมีงบประมาณจำกัด สามารถช่วยให้คำแนะนำและปรับให้ตรงกับงบประมาณที่มีได้ - มีราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าที่เคยจ้างงานแล้ว - อาจจะมีอัตราค่าบริการเสริมต่างๆ เกี่ยวกับงาน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แผนที่ GIS & RS รับทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และ Remote Sensing

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ อย่างละเอียด
  • 2. ตกลงรายละเอียด เสนอราคา ระยะเวลาการทำงาน และชำระเงินเพื่อเริ่มงาน
แพ็กเกจ
แผนที่ (สำหรับลูกค้ามีไฟล์ข้อมูล GIS)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์ภาพแผนที่ตามที่ตกลงกัน (jpeg, png, tiff, pdf) ***เป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น***

แผนที่ (สำหรับลูกค้าไม่มีไฟล์ข้อมูล GIS)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์ภาพแผนที่ตามที่ตกลงกัน (jpeg, png, tiff, pdf) ***เป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น***

การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศ (GIS and Remote Sensing))
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- แผนที่ตามที่ตกลงกันไว้ - ไฟล์ข้อมูลตามที่ตกลงกันไว้ - การวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ตกลงกันไว้ ***เป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น***

ฟรีแลนซ์
Sudarat

จบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ทางด้านภูมิศาสตร์ ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท และทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย

03/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
106 ครั้ง
ขายได้
17 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน