รับทำข้อมูล แผนที่ วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และ Remote Sensing

- ทำแผนที่ - Digitize - วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การหาพื้นที่เหมาะสมต่างๆ ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำข้อมูล แผนที่ วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และ Remote Sensing

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ อย่างละเอียด
  • 2. ตกลงรายละเอียด เสนอราคา ระยะเวลาการทำงาน และชำระเงินเพื่อเริ่มงาน
แพ็กเกจ
แผนที่ (สำหรับลูกค้ามีไฟล์ข้อมูล GIS)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์ภาพแผนที่ตามที่ตกลงกัน (jpeg, png, tiff, pdf) ***เป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น***

แผนที่ (สำหรับลูกค้าไม่มีไฟล์ข้อมูล GIS)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์ภาพแผนที่ตามที่ตกลงกัน (jpeg, png, tiff, pdf) ***เป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น***

การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศ (GIS and Remote Sensing))
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- แผนที่ตามที่ตกลงกันไว้ - ไฟล์ข้อมูลตามที่ตกลงกันไว้ - การวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ตกลงกันไว้ ***เป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น***

ฟรีแลนซ์
Sudarat

จบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ทางด้านภูมิศาสตร์ ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท และทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย

03/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
42 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน