ระบบ / โปรแกรม ตามความต้องการของ User

ระบบ / โปรแกรม ตามความต้องการของ User อาทิเช่น ระบบจัดการข้อมูล / ระบบ Datawarehouse หรือโปรแกรมช่วยอำนวยความสำดวกต่างๆ เช่น export ข้อมูล ปริมาณมากๆ / Design ให้ทำงานแบบ Automation / Parallel execution / ระบบจัดการไฟล์ ฯลฯ ตาม Requirement ระบบ Datawarehouse / SQL / SSIS งาน ETL ข้อมูล / Data pipeline ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ ระบบ / โปรแกรม ตามความต้องการของ User
  • 1. เจรจาพูดคุย Scope งาน ในภาพกว้างๆ
  • 2. ลงรายละเอียดใน Scope งานนั้นๆ ค่าใช้จ่าย / ระยะเวลา / Status update ฯลฯ
แพ็กเกจ
โปรแกรม / ระบบขนาดเล็ก
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

โปรแกรมพร้อมใช้งานตาม requirement ค่าใช้จ่ายขึ้นกับปริมาณงานครับ เริ่มต้น 5000 กับงานขนาดเล็กที่ใช้เวลา 2-3 วันครับ

โปรแกรม / ระบบขนาดกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

โปรแกรมพร้อมใช้งานตาม requirement ค่าใช้จ่ายขึ้นกับปริมาณงานครับ เริ่มต้น 20000 กับงานขนาดเล็กที่ใช้เวลา 7 วันขึ้นไปครับ

โปรแกรม / ระบบขนาดใหญ๋
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

โปรแกรมพร้อมใช้งานตาม requirement ค่าใช้จ่ายขึ้นกับปริมาณงานครับ เริ่มต้น 50000 กับงานขนาดเล็กที่ใช้เวลา 20 วันขึ้นไปครับ

ฟรีแลนซ์
Kasit
Kasit

ชื่อแบงค์ จบ ป.ตรีขโท Com science ถนัดเขียนโปรแกรม C#, SQL, SSIS...etc Window application / Automation program / SQL / SSIS / Datawarehouse...

07/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน