milestone

รับทำภาพ INTERIOR PERSPECTIVE & EXTERIOR PERSPECTIVE

1.รับทำภาพ PERSPECTIVE - ใช้ 3D MAX ขึ้นโมเดล - ใช้ CORONA ในการจัดแสง และใส่วัสดุ สิ่งที่ลูกค้าต้องมี - ไฟล์ auto cad - สเปกวัสดุในงาน 2.รับออกแบบ ภายใน - ใช้ 3D MAX + CORONA ในการทำภาพ PERSPECTIVE - ใช้ AUTO CAD ในการเขียนแบบ สิ่งที่ลูกค้าต้องมี - ภาพ Reference (ตัวอย่าง Mood & Tone ที่ต้องการ) - ขนาดพื้นที่คร่าวๆ+รูปถ่าย รายละเอียดราคาเพิ่มเติม แก้ไขครั้งที่ 4 คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 500 บาท ถ้าต้องการไฟล์ 3d max (โมเดล) ด้วยคิดราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ INTERIOR PERSPECTIVE & EXTERIOR PERSPECTIVE

  • 1. รับข้อมูล ขอบเขตงาน และความต้องการทั้งหมดของลูกค้า
  • 2. พูดคุยเสนอราคา กำหนดระยะเวลาการทำงาน-ส่งงาน ทำสัญญาว่าจ้าง
แพ็กเกจ
ทำ 3D Perspective งานภายใน(Interior) และ งานภายนอก(Exterior)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ภาพไฟล์ JPEG. ขนาด1920x1080px สามารถแก้ไขโมเดลได้ 1 ครั้ง และแก้ไขวัสดุได้ 1 ครั้ง(ก่อนส่ง Final) หากเกินคิดราคา 500 บาท / ครั้ง

ออกแบบภายใน บ้าน โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร เริ่มต้นที่ตารางเมตรละ 600 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ -ภาพ Perspective เป็นไฟล์JPEG. ขนาด1920x1080px -แบบก่อสร้าง เป็นไฟล์ PDF.

ฟรีแลนซ์
สุภาชัย

ผมเป็น Interior Designer เคยทำงานให้ บ.Integrated Design Office, บ.Stonehenge, บ.Collective Studio ปัจจุบัน ดูแลงาน Interior อยู่ที่ Rha-Tha Interior Design ออกแบบตกแต่งภายใน

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน