SPSS >> ประมวลผลทางสถิติ วิเคราะห์แบบสอบถาม | EXCEL >> จัดการข้อมูลหรือประมวลผลทางสถิติ

- ต้องเตรียมข้อมูลดิบที่กรอกข้อมูลใส่ในโปรแกรม excel หรือใส่ในโปรแกรม SPSS โดยคิดค่าบริการในส่วนของการ Run ด้วย SPSS คำนวณค่าสถิติเป็นข้อมูล Output อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 900 บาท - กรณีที่มีข้อมูลแบบสอบถามแต่ยังไม่กรอกข้อมูลใส่ในโปรแกรม excel หรือใส่ในโปรแกรม SPSS โปรดสอบถามค่าบริการในส่วนนี้เพิ่มเติม - วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและอธิบายผลที่ได้จากการประมวลผลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS (ราคาและระยะเวลาการจัดทำ ขึ้นอยู่กับตารางและเนื้อหาของข้อมูล) - ออกแบบ/จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ หรือประมวลผลทางสถิติด้วย MS-Excel

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ SPSS >> ประมวลผลทางสถิติ วิเคราะห์แบบสอบถาม | EXCEL >> จัดการข้อมูลหรือประมวลผลทางสถิติ

  • 1. ปรึกษาเนื้อหาและขอบเขตของงาน
  • 2. ประเมินราคางาน
แพ็กเกจ
Run ผลอย่างเดียว (Output)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับข้อมูลดิบ file excel หรือ file spss และประมวลผลสถิติไม่เกิน 12 ชั่วโมง ส่งงาน เป็นไฟล์โปรแกรม .sav, .spv, .docx, .pdf, .xlsx

Run ผล + อธิบายผล (Output)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับข้อมูลดิบ file excel หรือ file spss และประมวลผลสถิติพร้อมอธิบายผลไม่เกิน 30 ตาราง ส่งงาน เป็นไฟล์โปรแกรม.docx, .pdf

Run ผล + อธิบายผล มากกว่า 30 ตารางขึ้นไป (Output)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รับข้อมูลดิบ file excel หรือ file spss และประมวลผลสถิติพร้อมอธิบายผลตั้งแต่ 30 ตารางขึ้นไป ส่งงาน เป็นไฟล์โปรแกรม.docx, .pdf

ฟรีแลนซ์
Sawist

ให้บริการงานวิจัยเช่น วิเคราะห์/ออกแบบ แบบสอบถาม,ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เรามีประสบการณ์ในงานด้านวิเคราะห์และวิจัย

04/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
29 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน