สามัญวิศวกรไฟฟ้า รับออกแบบระบบไฟฟ้า พร้อมเซ็นรับรองแบบ

ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน เซ็นรับรองแบบไฟฟ้า จัดทำ BOQ จัดทำแบบขอใช้ไฟฟ้า งานตรวจสอบโรงงาน งานติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมควบคุมงานระบบไฟฟ้า งานทดสอบอุปกรณ์ Preventive maintenance

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สามัญวิศวกรไฟฟ้า รับออกแบบระบบไฟฟ้า พร้อมเซ็นรับรองแบบ

  • 1. 1. คุยรายละเอียดงานที่ต้องการใช้บริการ ว่าใช้บริการประเภทใด (ออกแบบและคำนวณ) (เซ็นรับรองแบบ) (เซ็นชื่อเป็นผู้ควบคุมงาน)
  • 2. 2. ตกลงราคางาน
แพ็กเกจ
งานเซ็นรับรองแบบไฟฟ้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานเซ็นรับรองแบบ ลูกค้าจะได้รับ เอกสารเซ็นรับรองตัวจริงขนาด A4 ส่งทางไปรษณีย์

งานออกแบบระบบไฟฟ้าและจัดทำรายการคำนวณ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานออกแบบ ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .dwg หากใช้ยื่นขออนุญาตจะได้รับเอกสารตัวจริงพร้อมลายเซ็นส่งทางไปรษณีย์ รายการคำนวณจะได้รับเป็น ไฟล์ .pdf

งานลงชื่อเป็นผู้ควบคุมงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ฟรีแลนซ์จะไปเซ็นชื่อเอกสารให้ ณ สถานที่ที่นัดหมาย หรือจะได้รับเอกสารทางไปรษณีย์ ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
Sathithorn

นายสถิธร แจ้งกระจ่าง ทำงานด้านออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้าและควบคุมงานก่อสร้าง สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง สฟก. 6335 รับงานออกแบบระบบไฟฟ้า งานติดตั้งอุปกรณ์ งานทดสอบ และเซ็นรับรองแบบไฟฟ้า

10/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
57 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน