วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลผ่าน BI Tool

จัดทำ Data Cleaning and Data Mart ตามความต้องการ ใช้ BI Tool สำหรับทำ Report & Dashboard ; Power BI , Google Data Studio Tableau and Excel/Google Sheet

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลผ่าน BI Tool

  • 1. รับ Requirement จากลูกค้าอย่างละเอียด
  • 2. ประเมินระยะเวลาทำงานในแต่ละขั้นตอน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ Output ตามที่ลูกค้าต้องการ Excel, CSV , Power BI , URL Google Studio & Google Sheet

ฟรีแลนซ์
Sataporn

ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับการใช้ Big Data เพื่อการพัฒนาธุรกิจในบริษัท PropTech มีประสบการณ์ในการนำ Big Data ในหมวดต่างๆ อาทิ Real Estate Data, Marketing Data, Social Media Data มาทำ Market Research วิเคราะห์ และแสดงผล เพื่อหา Insight ที่ตอบโจทย์แก่ธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม

10/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน