วางแผนการเงินส่วนบุคคลและประกันชีวิต

บริการให้คำปรึกษา และจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล แผนประกันชีวิต และประกันสุขภาพ โดยพิจารณาจาก อายุ สถานะทางการเงินปัจจุบัน กรมธรรม์ที่่ถือครองอยู่ และเป้าหมายทางการเงินในอนาคต เพื่อจัดทำแผนให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับรายงานเป็นรูปเล่ม หรือ electronic file โดยสรุปสถานะทางการเงินและแผนการเงินและประกันชีวิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับบริการเสริมอื่น ๆ หรือการเสนอขายสินค้าประกันเพิ่มเติม จะคิดเฉพาะค่าผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีการคิดค่าบริการเสริมอื่น ๆ ทั้งนี้ ก่อนการจ้างงานทุกครั้ง จะต้องมีการคุยถึงรายละเอียดการให้บริการก่อนเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและยกเลิกการจ้างงานภายหลัง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการเงินส่วนบุคคลและประกันชีวิต

  • 1. เก็บข้อมูลสถานะการเงินปัจจุบัน ความต้องการในการใช้บริการ และเป้าหมายทางการเงิน
  • 2. สรุปข้อมูล และจัดทำแผนที่เหมาะสม
แพ็กเกจ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สำหรับแพ็กเกจที่ 1 วางแผนการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเริ่มวางแผนการเงิน โดยเฉพาะการวางแผนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ สรุปแผนการเงินเบื้องต้น ผ่าน PowerPoint Presentation และส่งมอบรูปเล่ม หรือไฟล์งาน หลังจบงาน โดยจะมีการติดตามผล และอัพเดทข้อมูล ปีละ 1-2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการติดตามผลและการบริการลูกค้า

สรุปกรมธรรม์ประกันชีวิต
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สำหรับแพ็กเกจที่ 2 สรุปกรมธรรม์ประกันชีวิต หมาะสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่แล้ว โดยลูกค้าจะได้รับรายงานการสรุปกรมธรรม์ทุกเล่มที่ลูกค้าถือครอง และบริการดูแลลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ฟรีแลนซ์
Satanun

จบการศึกษาจาก Ritsumeikan Asia Pacific University, College of International Management, Accounting & Finance ประสบการณ์การทำงาน - ที่ปรึกษาด้านภาษี (Transfer Pricing) บริษัท KPMG Phoomchai Tax, Ltd. - ที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิตบริษัท AIA

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน