AutoCAD 2D รับงานออกแบบ เขียนแบบ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร บ้าน อาคารชุด สำนักงาน และอื่นๆ

1.ออกแบบงานระบบ -ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้สอดคล้องกับการใช้งาน -จัดวางระบบเต้ารับไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการทำงาน -ออกแบบระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ -ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ -ออกแบบระบบกล้องโทรทัศท์วงจรปิด -รับออกแบบระบบไฟฟ้าอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ -คำนวณค่าทางไฟฟ้า ทำรายการคำนวณ -เซ็นรับรองแบบ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.เขียนแบบทุกประเภท by autoCAD 2D เขียนแบบงาน ไฟฟ้า ประปา แอร์ จากแบบร่าง แบบ Design หรือแบบ For Con. เขียน As-built และอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการให้เขียนแบบ ราคาเริ่มต้น - ขนาด A1 : 750 บาท/แผ่น แผ่นที่ 11 เป็นต้นไป แผ่นละ 700 บาท - ขนาด A2 : 600 บาท/แผ่น แผ่นที่ 11 เป็นต้นไป แผ่นละ 550 บาท - ขนาด A3 : 450 บาท/แผ่น แผ่นที่ 11 เป็นต้นไป แผ่นละ 400 บาท - ขนาด A4 : 350 บาท/แผ่น แผ่นที่ 11 เป็นต้นไป แผ่นละ 300 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ -ได้งานเป็นไฟล์ DWG. และ PDF หลังส่งมอบงานเสร็จ -รายการคำนวณเป็นไฟล์ Exel

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ AutoCAD 2D รับงานออกแบบ เขียนแบบ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร บ้าน อาคารชุด สำนักงาน และอื่นๆ

  • 1. บอกความต้องการของลูกค้าในแชท ของ fastwork พร้อมส่งมอบไฟล์แบบแปลน มาให้ผู้รับจ้างทำงาน
  • 2. ผู้รับจ้างทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา
แพ็กเกจ
ออกแบบพื้นที่ใช้สอย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 250 ตารางเมตร ราคา 2500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-ไฟล์ pdf และ DWG. -รายการคำนวณ ไฟล์ Exel

ออกแบบพื้นที่ใช้สอย มากกว่า 250 ตารางเมตร คิดตารางเมตรละ 10 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

-ไฟล์ pdf และ DWG. -รายการคำนวณ ไฟล์ Exel

เขียนแบบงานทุกประเภท
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-ไฟล์ pdf และ DWG.

ฟรีแลนซ์
Irfan

วิศวกรไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผ่านการอบรมออกแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้า รับออกแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้า รวดเร็ว มีคุณภาพ ราคากันเอง

02/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
42 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน