พิสูจน์อักษร ตรวจความถูกต้องของงานเอกสาร และงานเขียน [ภาษาไทย]

- พิสูจน์อักษรภาษาไทยตามหลักราชบัณฑิตยสถาน หรือตามหลักสากลนิยม (สามารถพูดคุยรายละเอียดได้) - ตรวจทานและแก้ไขการสะกด การเว้นวรรค คำทับศัพท์ การใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมตามบริบทของเนื้อหา ประเภทของเอกสาร/งานเขียน - งานเอกสาร, เอกสารด้านไอที - บทความ - เรื่องสั้น - นิยาย - Fan-Fiction

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร ตรวจความถูกต้องของงานเอกสาร และงานเขียน [ภาษาไทย]

  • 1. ลูกค้าแจ้งประเภทงาน ขนาดกระดาษ จำนวนหน้า ขนาดตัวอักษร และความต้องการของงาน พร้อมตัวอย่างไฟล์
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินราคาจากข้อมูลของลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิสูจน์อักษรภาษาไทย ตรวจทานและแก้ไข - การสะกดคำ - การเว้นวรรค - คำทับศัพท์ - การใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมตามบริบทของเนื้อหา กระดาษขนาด: A4 ฟอนต์ Cordia New 16 pt. ไม่เกิน 50 หน้า ราคาหน้าละ 6 บาท ประเภทไฟล์ต้นฉบับ - Microsoft Word : แก้ไขในไฟล์ โดยจะติด Track Changes - PDF : แก้ไขโดยไฮไลต์ พร้อม Comment คำที่มีการแก้ไข ระยะเวลาในการทำงาน - ตกลงตามการประเมินปริมาณงาน

ฟรีแลนซ์
Sasicha

พนักงานบริษัทเอกชน ทำงานด้านการวิเคราะห์ระบบฯ ออกแบบ Diagram และจัดทำเอกสาร สามารถพิสูจน์อักษรได้ทั้งเอกสารทางการ, เอกสารประกอบทางด้านไอที, นิยาย

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน