รับปรึกษากฎหมาย, ปรึกษาคดี ,ตรวจร่างสัญญา และเขียนอุทธรณ์ฎีกา

การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย, การตรวจร่างสัญญา และการเขียนอุทธรณ์ฎีกา มีขั้นตอนดังนี้ 1. ลูกค้าจะต้องส่งรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องการจะให้ความเห็นทางกฎหมาย ,ตรวจร่างสัญญา หรือรายละเอียดของคดีทั้งหมดที่จะเขียนอุทธรณืฎีกา ให้ผมทางอีเมล์ หรือไลน์ ก่อน 2. เมื่อผมได้รับข้อมูลตามข้อ 1. ครบถ้วน ผมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด และจะคำนวณระยะเวลาในการดำเนินการ หากในบางกรณีที่ผมมีลูกค้าเยอะจนไม่สามารถรับงานได้ ผมจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันที เพื่อลูกค้าจะได้ไปขอรับคำปรึกษากับทนายท่านอื่น 3. เมื่อผมตรวจสอบข้อเท็จจริงและคำนวณระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว ผมจะทำใบเสนอราคาพร้อมกับวันเวลาที่คาดว่างานจะแล้วเสร็จ ให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าตกลงด้วยกับใบเสนอราคา ทางผมจะเริ่มงานทันที 4. ในระหว่างที่ดำเนินงานให้แก่ลูกค้านั้น ผมอาจจะมีการสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 5. เมื่อผมทำงานเรียบร้อยแล้ว ผมจะส่งร่างให้แก่ลูกค้าเพื่อตรวจสอบก่อน 6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ในแต่ละงานอาจจะไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานด้วย 7. การดำเนินงานของผม จะดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และคำวินิจฉัยของศาลฎีกา รายละเอียดราคาเพิ่มเติม งานทุกงานที่ผมได้รับมา สามารถแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมและสอบถามได้ตลอดครับ

แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

กรณีเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเบื้องต้น ค่าบริการจะเริ่มต้น 500.- บาท โดยท่านสามารถปรึกษาได้ทั้งทางอีเมล์ โทรศัทพ์ และไลน์ ซึ่งค่าบริการยังไม่รวมการให้คำปรึกษาหรือทำความเห็นทางกฎหมายเป็นหนังสือ

ตรวจ หรือ ร่างสัญญา
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

กรณีร่างสัญญา ค่าบริการจะเริ่มต้นที่ 1,500.- บาท แต่หากเป็นการตรวจสัญญา ค่าบริการจะเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ทั้งนี้ ค่าบริการในการตรวจร่างสัญญาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามประเภทของสัญญา ซึ่งจะตกลงรายละเอียดการขอรับบริการและค่าบริการให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการว่าจ้าง

ต่อสู้คดี ในชั้นอุทธรณ์ หรือฎีกา
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

กรณีการเขียนอุทธรณ์ หรือฎีกา ค่าบริการจะเริ่มต้นที่ 10,000.- บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคดีด้วย ทั้งนี้ ค่าบริการในการเขียนอุทธรณ์ หรือฎีกาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามประเภทของคดี ซึ่งจะตกลงรายละเอียดการขอรับบริการและค่าบริการให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการว่าจ้าง

ฟรีแลนซ์
สราวุธ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมากกว่า 10 ปี ที่ผมได้ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในด้านว่าความ การให้คำปรึกษา การตรวจ/ร่างสัญญา ตลอดจนการขอใบอนุญาตต่างๆ ผมมีความพร้อมและยินดีที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน