รับพัฒนา / วิเคราะห์ / ออกแบบ เว็บแอพพลิเคชั่น (รับโปรเจคนักศึกษา)

- จัดทำเว็บแอพพลิเคชั่นตาม requirement ที่ลูกค้ากำหนด - front-end และ back-end - อธิบาย source หากลูกค้าต้องการ - ราคาขึ้นอยู่กับ scope งานของลูกค้า - สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ environment ของ hardware # ตัวอย่างความถนัด - ภาษา และ library / framework ฝั่ง client ได้แก่ html, css, javascript, typescript, jquery, angularJS, bootstrap, json - ภาษาฝั่ง server ได้แก่ java, spring, hibernate, restful - ฐานข้อมูล ได้แก่ mysql, postgresql, oracle, sqlserver, h2 - รายงาน ได้แก่ irepost, crystalreport - เครื่อง server ได้แก่ linux, windows, macos

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา / วิเคราะห์ / ออกแบบ เว็บแอพพลิเคชั่น (รับโปรเจคนักศึกษา)

  • 1. สอบถาม และกำหนดขอบเขตงาน
  • 2. สรุปรายละเอียดงาน ประเมินราคา และระยะเวลา
แพ็กเกจ
เว็บขนาดเล็ก
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- เว็บแอพพลิเคชั่น - source code ทั้งหมด - เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เว็บขนาดกลาง - ใหญ่
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- เว็บแอพพลิเคชั่น - source code ทั้งหมด - เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฟรีแลนซ์
สราวุธ

เชี่ยวชาญในภาษา OOP วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำออกมาในรูปแบบ software รวมไปจนถึงติดตั้งจนพร้อมใช้งาน ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีในสายงาน software โดยตรง

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน