รับสอนเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น

# สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว - ทำความเข้าใจเว็บแอพพลิเคชั่นคืออะไร - ออกแบบเว็บแบบ Responsive ทำอย่างไร - บทเรียน Front-End (HTML, Javascript, CSS, Typescript, AngularJS, jQuery, Bootstrap) - บทเรียน Back-End (Java, Spring Boot, JPA) - บทเรียนการติดต่อเว็บกับฐานข้อมูล (Oracle, MSSQL, MySQL,Postgres,H2) - บทเรียน Docker - ออกรายงาน (Word, Excel, PDF, ...) - เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นจาก 0 จนถึงวัยทำงาน - สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง - สอนจากประสบการณ์จริง ปัญหา / วิธีแก้ปัญหา - สอนแบบตัวต่อตัว - รับประกันเขียนโปรแกรมได้ 100%

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสอนเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น

  • 1. สอบถาม และเลือกหัวข้อที่จะเรียน
  • 2. สรุปหัวข้อที่จะเรียน ประเมินราคา และระยะเวลาเรียน
แพ็กเกจ
ผู้เริ่มต้น / นักศึกษา
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- บทเรียน front-end, back-end framework ขั้นพื้นฐาน - workshop ในระหว่างเรียน - source code การสอนทั้งหมด - เอกสารที่ใช้ในการเรียน

อยากเขียนเว็บ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- บทเรียน front-end, back-end framework - การติดต่อ database - workshop ในระหว่างเรียน - source code การสอนทั้งหมด - เอกสารที่ใช้ในการเรียน

ก้าวสู่นักพัฒนา
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- บทเรียน front-end, back-end framework - การติดต่อกับ database - การออกรายงาน - การ deployment (นำเว็บขึ้นสู่ server) - เทคนิคการ debug code เพื่อหาข้อผิดพลาด - การตรวจสอบ performance ของเว็บ - workshop ในระหว่างเรียน - source code การสอนทั้งหมด - เอกสารที่ใช้ในการเรียน

ฟรีแลนซ์
สราวุธ

เชี่ยวชาญในภาษา OOP วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำออกมาในรูปแบบ software รวมไปจนถึงติดตั้งจนพร้อมใช้งาน ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีในสายงาน software โดยตรง

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน