เขียน Crystal Report และ Add-Ons และ System Interface บนระบบ SAP Business One

1. เขียนรายงานต่างๆด้วยข้อมูลในระบบ SAP Business One ให้แสดงบน Crystal Report รายงานในลักษณะกราฟ หรือลักษณะของข้อมูลวิเคราะห์ 2. เขียน Add-Ons เพิ่มการทำงานเข้าไปให้ SAP Business One มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น 3. เขียน Query ใน Stored Procedure เพื่อให้ SAP Business One ทำงานได้ Automate มากขึ้น 4. Develope System Interface เพื่อทำงานร่วมกับ SAP Business One

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียน Crystal Report และ Add-Ons และ System Interface บนระบบ SAP Business One

  • 1. ฟัง Requirement ของลูกค้า
  • 2. วิเคราะห์และให้คำแนะนำหาทางออกว่าจะพัฒนาเป็น Crystal Report, Add-Ons หรือ System Interface
แพ็กเกจ
Crystal Report customization
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เขียน Crystal Report for SAP Business One และ Import เข้าระบบให้ลูกค้า พร้อมอธิบายการใช้งาน หรือวิธีการเรียก Report

SAP Business One Add-Ons customization
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ระบบเสริมทำงานร่วมกับ SAP Business One เสมือนเป็น Module 1 ในระบบ SAP ส่งมอบพร้อม Users Manual การใช้งานของ Add-Ons

SAP Business One System Interface
ระยะเวลาในการทำงาน 40 วัน

เป็นการ Develope การทำงานเพิ่มเติมโดยไม่ต้องอาศัยการเข้าถึงผ่านหน้าโปรแกรม SAP Business One เพียงอย่างเดียว สามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อเอามาทำงานร่วมกับ SAP Business One ได้ โดยใช้ Database ตัวเดียวกับกับ SAP Business One หรืออาจจะส่งข้อมูลเข้าไปใน SAP Business One แบบ Real time ทำให้การทำงานลื่นไหล ส่งมอบพร้อม Users Manual คู่มือในการทำงานของ System Interface

ฟรีแลนซ์
ศรัญญู

ประสบการณ์ในการ Customize และ Implement ระบบ SAP Business One มาร่วม 10 ปี โดยงานส่วนใหญ่งานของผมจะเน้นไปในเรื่องของ Technical ได้แก่การเขียนรายงานบน Crystal Report, การเขียน Query ใน Store เพื่อทำให้ระบบทำงาน Automate มากขึ้น,การเขียน Add-Ons เพิ่มเติมจาก Standard ของ SAP ที่มีมาให้

11/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน