รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล

รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูลทั่วไปทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เช่น ถอดเทปภาษาไทย เอกสารที่เป็นลายมือ ตัวเลข เป็นต้น ทำตาราง กราฟ ที่ได้จากข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ดังนี้ • Microsoft word • Microsoft excel • Microsoft powerpoint ไฟล์ที่จะได้ ได้แก่ ประเภทไฟล์ • Excel worksheet • DOCX • PowerPointPresentation • PDF ขึ้นกับความต้องการของลูกค้า รับงานด่วน (1-3 วัน) ขึ้นกับความยากและปริมาณของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดและความต้องการเกี่ยวกับงาน
  • 2. ตกลงราคาและระยะเวลาในการดำเนินงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ลูกค้าจะไฟล์ excel word ppt หรือ pdf

ฟรีแลนซ์
Sarawan

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน