รับปรึกษาการสอบ IELTS (Academic test) และการใช้งานภาษาอังกฤษอื่นๆ

- สำหรับ IELTS Academic test จะเน้นโดยเฉพาะwriting และ speaking sectionค่ะ สามารถส่งคำตอบทางไฟล์งานดิจิตอล .doc หรือไฟล์เสียง พร้อมคำถามที่ใช้ฝึกซ้อมมาค่ะ - สำหรับการฝึกอื่นๆ สามารถระบุจุดประสงค์ได้ค่ะ อาทิ เช่น ฝึกใช้ในการทำงานบริษัท หรือ ใช้ในชีวิตประจำวัน. หมายเหตุ :: ฟรีแลนซ์เรียนที่รร.อินเตอร์มาตั้งแต่Year7และจบโทที่ประเทศอังกฤษค่ะ จึงเชื่อว่าจะให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ได้เป็นอย่างมากค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาการสอบ IELTS (Academic test) และการใช้งานภาษาอังกฤษอื่นๆ

  • 1. ระบุรายละเอียดว่าสนใจพัฒนาด้านไหน พร้อมส่งคำถามและคำตอบของsectionที่่ต้องการพัฒนา
  • 2. ฟรีแลนซ์แจ้งค่าบริการและระยะเวลา
แพ็กเกจ
IELTS - writing section หรือ speaking section
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

IELTS Writing section (ค่าบริการ 600บาทค่ะ) - ลูกค้าส่งคำตอบพร้อมคำถามtask 1และ task2 (อย่างละ1คำถาม) - ฟรีแลนซ์จะส่งfeedbackและคำแนะนำกลับไปให้ค่ะ พร้อมทั้งแนะนำสื่่อต่างๆและหัวข้อที่ควรฝึกซ้อมก่อนไปสอบค่ะ IELTS Speaking section (ค่าบริการ 600บาทค่ะ) - ลูกค้าส่งคำตอบที่ฝึกพูดด้วยการอัดเสียงด้วยvoice recorderทางLINE(หรือวิธีอื่นๆ) พร้อมคำถามpart 1, 2 และ 3 (อย่างละ1คำถาม) - ฟรีแลนซ์จะส่งfeedbackและคำแนะนำกลับไปให้ค่ะ พร้อมทั้งแนะนำสื่่อต่างๆและหัวข้อที่ควรฝึกซ้อมก่อนไปสอบค่ะ

IELTS - writing section และ speaking section
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการฝึกทั้งสองsections ค่าบริการ1,000บาทค่ะ

IELTS sectionอื่นๆ และ ฝึกภาษาอังกฤษตามความต้องการของลูกค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ติดต่อมาเพื่อแจ้งรายละเอียดว่าสนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้านไหนและเพื่อจุดประสงค์อะไรเป็นพิเศษได้ค่ะ ค่าบริการและระยะเวลาขึ้นอยู่กับงานค่ะ

ฟรีแลนซ์
Sawinee

ดูแลในส่วนของออกแบบ/วาดภาพ และ ดูแลการตลาดออนไลน์ Provide service in illustrations, logo design and digital marketing

09/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน