รับแปล EN>TH / TH>EN ใช้ภาษาได้ดี แปลอย่างมีคุณภาพ

รับแปลงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น บทความทั่วไป, เว็ปไซต์, คอนเทนต์เพจ, เอกสาร, งานวิจัย, งานนักศึกษา, คู่มือสินค้า, เมนูร้าน, จดหมาย, ข่าว, ประวัติส่วนตัว ฯลฯ • รับแปล 3 ภาษา Thai - English - French • ส่งงานตรงเวลา พิสูจน์อักษรก่อนส่งงาน รับประกันคุณภาพ • สำนวนแปลสื่อสารได้ดี เป็นธรรมชาติ ทำความเข้าใจง่าย • มีการค้นคว้าข้อมูลประกอบการแปลในกรณีงานเฉพาะทาง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปล EN>TH / TH>EN ใช้ภาษาได้ดี แปลอย่างมีคุณภาพ

  • 1. ลูกค้าส่งต้นฉบับมาประเมินราคา
  • 2. คุยรายละเอียดการแปลงาน
แพ็กเกจ
งานแปลทั่วไป TH>EN / EN>TH
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

• ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท/หน้า(+/- 400คำ) นับคำจากต้นฉบับใน word ค่ะ • ฟอนต์ไทย Angsana New 16 • ฟอนต์อังกฤษ Times New Roman 11 • ใช้เวลาทำงาน 1-2 วัน • พิสูจน์อักษรให้ลูกค้าเรียบร้อยก่อนส่งงาน • 10 หน้าขึ้นไปต่องาน มีส่วนลดพิเศษ • พารากราฟเล็กราคาสามารถลดลงได้อีก (ส่งต้นฉบับมาประเมินราคาและคุยรายละเอียดของงานก่อน แล้วจะมีใบเสนอราคาแจ้งกลับไปค่ะ)

งานด่วน!! งานแปลเฉพาะทาง TH>EN / EN>TH
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

• ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท/หน้า(+/- 400คำ) นับคำจากต้นฉบับใน word ค่ะ • ฟอนต์ไทย Angsana New 16 • ฟอนต์อังกฤษ Times New Roman 11 • งานด่วน ! ส่งงานภายใน 1 วัน • ใช้เวลาทำงาน 2-3 วัน สำหรับงานแปลเฉพาะทาง • พิสูจน์อักษรให้ลูกค้าเรียบร้อยก่อนส่งงาน • 10 หน้าขึ้นไปต่องาน มีส่วนลดพิเศษ • พารากราฟเล็กราคาสามารถลดลงได้อีก (ส่งต้นฉบับมาประเมินราคาและคุยรายละเอียดของงานก่อน แล้วจะมีใบเสนอราคาแจ้งกลับไปค่ะ)

งานแปลทั่วไป FR>TH
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

• ราคาเริ่มต้นที่ 550 บาท/หน้า(+/- 400คำ) นับคำจากต้นฉบับใน word ค่ะ • ฟอนต์ไทย Angsana New 16 • ฟอนต์อังกฤษ Times New Roman 11 • ใช้เวลาทำงาน 2-5 วัน • พิสูจน์อักษรให้ลูกค้าเรียบร้อยก่อนส่งงาน • 10 หน้าขึ้นไปต่องาน มีส่วนลดพิเศษ • พารากราฟเล็กราคาสามารถลดลงได้อีก (ส่งต้นฉบับมาประเมินราคาและคุยรายละเอียดของงานก่อน แล้วจะมีใบเสนอราคาแจ้งกลับไปค่ะ)

ฟรีแลนซ์
ซาราห์

ชื่อซาราห์ค่ะ ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความถนัดและความสนใจในงานแปลภาษา สามารถเลือกใช้คำที่เป็นธรรมชาติ อ่านแล้วลื่นไหลในงานแปล นอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสได้อีกหนึ่งภาษาค่ะ

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน