รับปรึกษาการปรับปรุงงาน SME และ Factory

1 ให้คำแนะนำวิเคราะห์ปัญหา และ หาวิธีปรับปรุงงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย 2 ใช้หลัก Lean 6-Sigma และ logistic and supply chain managementมาทำการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงาน นำไปใช้ได้เลยทันที 3 บริการหลังจากให้คำแนะนำ เพื่อความสำเร็จอันแท้จริง

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับปรึกษาการปรับปรุงงาน SME และ Factory
  • 1. รวบรวมข้อมูลกำหนดขอบเขตและความต้องการ พร้อมปัญหาที่พบกับโรงงานอุตสาหกรรม และ SME
  • 2. นำหลักวิชา Lean 6-Sigma และ logistic and supply chain management มาใช้เพื่อปรับปรุง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ปรึกษาพูดคุยกันผ่านทาง Line Call หรือ นัดเจอกันตามสถานที่ที่สะดวก ระยะเวลาในการคุย 1-3 ชั่วโมง/ครั้ง โดยจะทำการนัดวันเวลากัน พร้อม รายงานสรุปให้ หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินค่าบริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับ

ฟรีแลนซ์
Sarabest
Sarabest

มีความรู้ความชำนาญด้านการเฉพาะด้าน Lean Six Sigma (Black Belt) การปรับปรุงงานและโครงงาน cost reduction ในโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นที่ปรึกษาด้านความเชี่ยวชาญโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกท่าน สไตล์คนทำงาน

03/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน