รับปรึกษากฎหมาย ร่างสัญญา จดทะเบียนบริษัท Notary

1.ติดต่อทางแชทเพื่ออธิบายรายละเอียดของเรื่องที่จะปรึกษา 2. ทางผมจะพิจารณาว่าสามารถรับงานหรือไม่ (เนื่องจากกฎหมายมีหลายสาขา จะพิจารณารับงานเฉพาะเรื่องที่เรามีความเชี่ยวชาญ เพื่อความถูกต้องแม่นยำของผลงานค่ะ) และแจ้งให้ทราบ 3. หาก freelance รับงาน จะแจ้งให้ทราบราคาและกำหนดส่งมอบงาน 4. Freelance จะเริ่มงานเมื่อลูกความได้ชำระเงินเข้าระบบ fastwork 5. ส่งมอบงานตามกำหนด หากเป็นงานที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ตรวจ/ร่างสัญญา ฯลฯ สามารถขอแก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ ** สามารถทักแชทมาเพื่อพูดคุยปรึกษาเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายคับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

- กฎหมายบริษัท ประชุมกรรมการ ผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงกรรมการ ฯลฯ -กฎหมายธุรกิจ - การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว Visa, Work Pemit, BOI - กฎหมายแรงงาน นายจ้าง-ลูกจ้าง - ร่าง ตรวจสอบสัญญา - รับรองเอกสาร โนตารีพับลิก (Notarial Services Attorney) - รับรองลายมือชื่อกรรมการ - ฯลฯ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

หากเป็นงานที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ตรวจ/ร่างสัญญา ฯลฯ สามารถขอแก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ

ฟรีแลนซ์
Santipap

จบการศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันประกอบอาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเอกชนและหน่วยงานต่างๆ

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
64 ครั้ง
ขายได้
10 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน