รับพิมพ์เอกสาร,รายงาน,วิทยานิพนธ์

-พิมพ์งานทุกชนิดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงาน และเอกสารต่าง ๆ ทั่วไป -รับพิมพ์เอกสารตามต้นฉบับทุกรูปแบบ ทั้ง Word,power point,excel -พิมพ์ข้อมูลตามต้นฉบับ -ส่งงานไฟล์งานในรูปแบบ .docx / .pdf -บริการแก้ไขให้ฟรี 2 ครั้ง (แก้ไขคำผิด และจัดรูปเล่มให้เป็นระเบียบ) -ฟรีแลนด์ไม่ขอรับงานเร่งที่ตำกว่า 2 วัน (เพื่อความเรียบร้อยของงาน)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์เอกสาร,รายงาน,วิทยานิพนธ์

  • 1. คุยรายละเอียดงาน ตกลงกับลูกค้า front,ขนาดตัวอักษรส่วนของหัวข้อและเนื้อหา
  • 2. ทำงานเสร็จให้ลูกค้าพิจารณาก่อนส่งมอบงานจริง
แพ็กเกจ
word พิมพ์ภาษาไทย 20-25 หน้า (กระดาษ A4)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-จำนวนเอกสาร,รายงาน Wordและexcel พิมพ์ 20-25 หน้ากระดาษ A4 (ถ้าเกินคิดเพิ่มหน้าละ 5 บาท) -Word พิมพ์ภาษาไทย 20-25 หน้า ราคา 250 บาท -เวลาในการทำงาน 1-2 วัน

word พิมพ์อังกฤษ 20-25 หน้า (กระดาษ A4)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-จำนวนเอกสาร,รายงาน Wordและexcel พิมพ์ 20-25 หน้ากระดาษ A4 (ถ้าเกินคิดเพิ่มหน้าละ 10 บาท) -Word พิมพ์ภาษาอังกฤษ 20-25 หน้า ราคา 300 บาท -เวลาในการทำงาน 1-2 วัน

excel คีย์ข้อมูลทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-excel คีย์ข้อมูลทั่วไปตามตารางต้นฉบับ -เวลาในการทำงาน 1-2 วัน

ฟรีแลนซ์
Nattaporn

ชื่อทรายค่ะ สามารถทำงานเอกสารได้ และใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี จากประสบการณ์ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อประจำสาขาที่บริษัทกำหนด คิดหลักสูตรการสอน และพิมพ์เอกสารสำหรับการอบรมให้กับพนักงาน ,พิมพ์เอกสารทั่วไปได้

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน