ฟรี...ให้คำปรึกษาตามความเหมาะสมของกิจการ ## เลือกใช้บริการตาม Packageได้เลยค่ะ

ครบจบที่เดียว บริการจดทะเบียน บริษัท/ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จดแจ้งประกันสังคม (ฟรีบริการให้คำปรึกษาบัญชี)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ฟรี...ให้คำปรึกษาตามความเหมาะสมของกิจการ ## เลือกใช้บริการตาม Packageได้เลยค่ะ

  • 1. คุยรายละเอียดการว่าจ้าง ขอเอกสาร
  • 2. ทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
Basic: คัดสำเนาเอกสารบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจ (on line)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- หนังสือรับรองบริษัท - แบบ บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท - แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง - แบบ บอจ.4รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม - บอจ.5 รายชื่อผู้ถือหุ้น - ใบทะเบียนพาณิชย์ - ฟรี จัดเตรียมแบบ ลูกค้าเซ็นอย่างเดียว (ค่าบริการขึ้นอยู่กับข้อตกลง ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

Save: ยื่นจดแจ้ง เปลี่ยนแปลงแก้ไข เอกสารบริษัท (on line) / VAT / ประกันสังคม
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- หนังสือรับรองบริษัท - แบบ บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท - รายละเอียดการเปลี่ยนกรรมการ แบบ ก - แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง - แบบ บอจ.4รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม - บอจ.5 รายชื่อผู้ถือหุ้น - ใบทะเบียนพาณิชย์ - ฟรีลงโฆษณา ประกาศหนังสือพิมพ์ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น - ภ.พ.09 - สปส.6-15 - ฟรี จัดเตรียมแบบ ลูกค้าเซ็นอย่างเดียว (ค่าบริการขึ้นอยูกับข้อตกลง ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

Special: รับจดจัดตั้งบริษัท (เหมาจ่าย) on line
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ฟรีจองชื่อบริษัท - ฟรีลงโฆษณา ประกาศหนังสือพิมพ์ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น - ฟรีขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี - ฟรีจดVAT - ฟรีขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม - ฟรี จัดเตรียมแบบ ลูกค้าเซ็นอย่างเดียว - ฟรีให้คำปรึกษาการทำบัญชี และวางระบบบัญชี - หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (เต็มชุด) - แบบ บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท - แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง - บอจ.5 รายชื่อผู้ถือหุ้น - ใบทะเบียนพาณิชย์

ฟรีแลนซ์
อัมพร

มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี การเงิน และภาษี มานานกว่า 30 ปี มึความรับผิดชอบ ใส่ใจในรายละเอียด และมีใจรักในการให้บริการ

05/2021
เป็นสมาชิก
86 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน