รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ปิดงบเลิกกิจการ

รับทำบัญชีรายเดือน พร้อมยื่นแบบภาษีอากร รับปิดงบเลิกกิจการ พร้อมตรวจแบบการยื่นภาษีอากร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ปิดงบเลิกกิจการ

  • 1. สอบถามความต้องการของลูกค้า ว่าต้องการให้ดูแลอะไรบ้าง
  • 2. ขอเอกสารเกี่ยวกับบริษัท และงบการเงินปีล่าสุด พร้อม ภงด.50
แพ็กเกจ
รับทำบัญชีรายเดือน (เอกสารไม่เกิน 30 รายการ)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

บันทึกบัญชีในสมุด รับ จ่าย ซื้อ ขาย รายวันทั่วไป จัดทำงบการเงินรายเดือน แบบนำส่งภาษี ภงด.3, 53, 51, จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย พร้อม แบบ ภพ.30 ขึ้นเป็นผู้ทำบัญชีให้ CPD ยื่น e-filing RD/DBD ลูกค้าจะได้งบการเงิน/แบบภาษี เป็นไฟล์ PDF

รับทำบัญชีรายปี (เหมา) (เอกสาร 50-100 รายการ)
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

บันทึกบัญชีในสมุด รับ จ่าย ซื้อ ขาย รายวันทั่วไป จัดทำงบการเงิน ตรวจแบบการนำส่งภาษี ภงด.3, 53, 51, ตรวจแบบ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ตรวจแบบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จ ตรวจแบบ ภงด.1 ตรวจแบบ สปส.1-10 จัดทำแบบ ภงด.50 ขึ้นเป็นผู้ทำบัญชีให้ CPD ยื่น e-filing RD/DBD ลูกค้าจะได้งบการเงิน/แบบภาษี เป็นไฟล์ PDF

รับทำบัญชีรายปี (เหมา) (เอกสาร 100-200 รายการ)
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

บันทึกบัญชีในสมุด รับ จ่าย ซื้อ ขาย รายวันทั่วไป จัดทำงบการเงิน ตรวจแบบการนำส่งภาษี ภงด.3, 53, 51, ตรวจแบบ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ตรวจแบบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จ ตรวจแบบ ภงด.1 ตรวจแบบ สปส.1-10 จัดทำแบบ ภงด.50 ขึ้นเป็นผู้ทำบัญชีให้ CPD ยื่น e-filing RD ยื่น e-filing DBD ลูกค้าจะได้งบการเงิน/แบบภาษี เป็นไฟล์ PDF

ฟรีแลนซ์
อัมพร

มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี การเงิน และภาษี มานานกว่า 30 ปี มึความรับผิดชอบ ใส่ใจในรายละเอียด และมีใจรักในการให้บริการ

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน