Interior 3D Perspective Rendering by V-Ray

งาน 3D เรนเดอร์เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมภายใน โดยการใช้โปรแกรม Sketch Up + Vray + Photoshop และสามารถทำ Persentation การเขียนแบบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมภายในเพิ่มเติมได้.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Interior 3D Perspective Rendering by V-Ray

  • 1. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะจ้าง สิ่งที่ต้องการ
  • 2. ตกลงรายละเอียดงาน ระยะเวลาการทำงาน ขอบเขตของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ 1.Perspective.JPG จำนวน 1-3 รูป ความละเอียด DPI 150+ ขนาดไฟล์ภาพ 1920x1080 2.3D Model.SKP 3.Photoshop.PSD

ฟรีแลนซ์
ศมาพล

รับงานฟรีแลนซ์เขียนแบบ AutoCAD, ปั้น 3D Sketch Up, รับ Render รูปภาพภายในและภายนอกโดยใช้โปรแกรม V-Ray และรับตกแต่งภาพด้วย Photoshop สำปรับงาน Architectural Graphic Designer

12/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน